Nişanlı Çiftler için İngiltere Vizesi

Güncelleme Tarihi: 2022-04-27 16:16:38

İngiltere'de İngiliz vatandaşı veya süresiz oturum sahibi olarak bulunan kişilerin nişanlılarını İngiltere Nişanlı Yerleşim Vizesi başvurusu yaparak beraberlerinde götürme hakları bulunuyor.

Nişanlı çiftler, İngiltere’ye/Birleşik Krallık’a İngiltere Nişanlı Yerleşim Vizesi başvurusu yaparak gitmek istediklerinde kendilerine verilen geçici vize 6 ay geçerli olacaktır. İngiltere’ye/Birleşik Krallık’a 6 ay geçerli bu geçici İngiltere vizesi ile giden nişanlı çiftler bu 6 ay içerisinde evlendiklerini veya yasal beraberlik kayıtlarını yaptırdıklarını yasal sertifikalarıyla (evlilik cüzdanı/sertifikası veya yasal birliktelik sertifikası) ispat ettikten sonra ancak vizeleri için uzatma başvurusunda bulunabiliyorlar.

İNGİLTERE NİŞANLI YERLEŞİM VİZE BAŞVURULARINDA MADDİ YETERLİLİK ŞARTI

İngiltere Nişanlı Yerleşim Vizesi başvurusu için her zaman nişanlı çiftlerin İngiltere'de minimum düzeyde geçinebileceklerini ispat etmeleri gerekiyordu. Ancak 9 Temmuz 2012 itibarıyla bu minimum şartların ne olduğu UKBA (UK Border Agency) tarafından tespit edildi ve belirli kurallara bağlandı. 2015 yılında UKBA kaldırılmış ve yerine UK Visas and Immigrations (Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik Bürosu) getirilmiştir.

Tüm İngiltere yerleşim vizesi türlerinde olduğu gibi Nişanlı çiftler için de geçerli olan minimum maddi şarta göre İngiltere’de yaşayan kişinin yıllık minimum £18.600,00 düzeyinde bir maddi yeterliliği olması gerekmektedir. Minimum maddi imkân şartını gelir ile veya birikim göstermek yoluyla ispat edebilirsiniz;

 1. Kendi işini yapanlar,
 2. Limited şirket sahipleri ve ortakları,
 3. Başkasının yanında çalışanlar,
 4. Başkasının yanında çalışıp hamilelik/doğum/babalık gibi izinde olanlar,
 5. Emekliler,
 6. Kira/gayrimenkul geliri olanlar,
 7. Menkul kıymet geliri olanlar,
 8. Faiz geliri olanlar,
 9. Nafaka/tazminat alanlar
 10. Nakit birikimi olanlar

Yukarıda sayılan gelir/birikim gruplarından birini veya birden fazlasını elde eden başvuru sahipleri danışmanlarımız eşliğinde İngiltere Nişanlı Yerleşim (fiancé) Vizesi alabilmek üzere yola çıkabilirler.

İNGİLTERE NİŞANLI YERLEŞİM VİZESİ HAKKINDA

İngiltere Nişanlı Yerleşim (fiancé) Vizesi İngiltere’de süresiz (indefinite) oturum sahibi olarak veya İngiliz vatandaşı (British Citizen) olarak Birleşik Krallık’ta/İngiltere’de yaşayanların ve onların İngiltere dışında yaşayan nişanlıları için büyük önem taşımaktadır.

İngiltere Nişanlı Yerleşim (fiancé) Vizesi, vizeyi aldıktan sonraki 6 ay içinde Nişanlılık veya yasal birlikteliklerini kaydettirmek isteyen çiftlere açıktır. Bu İngiltere vizesi uzun süre evlenmeden berber yaşamak isteyen çiftler için öngörülen bir vize değildir. Sadece beraber yaşamak isteyen partnerler Evli Olmayan Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesi’ne başvuru yapabilirler.

İngiltere Nişanlı Yerleşim (fiancé) Vizesi işlemleri oldukça detaylı hazırlık gerektiren ve tüm dokümanların titizlikle incelenmesi gereken en önemli İngiltere vizesi başvurularından birisidir. Uzman nezaretinde hazırlanacak bir başvuru ile şartlarınız da yeterliyse vize alma şansınız yükselecektir. Buna karşın şartlarınız yeterli değilse veya elinizde olmayan nedenlerden dolayı bir takım dokümanları tamamlayamayacak durumdaysanız olası bir vize reddine karşı itiraza gidildiğinde yeterli bir dosya ile başvuru yapılmış olması faydanıza olacaktır. Bu nedenle dosyanızın değerlendirmeye alınmadan önce uzmanlarımız tarafından incelenmesi eksik ve problemlerin erken tespiti ve giderilmesi anlamında önem taşımaktadır.

İngiltere Nişanlı Yerleşim (fiancé) Vizesi harcı yüksek ve değerlendirme süreci uzun başvurulardır. Bu nedenle bu vizeye yapılacak olan başvurular deneme-yanılma yoluyla yapılabilecek nitelikte değildir. Birçok çift maddi imkânlarının kısıtlı olmasından, çiftlerin ayrı kalma süresi uzun olduğundan, evlendikten sonra yerleşim vize başvurusu için aylarca beklemek istemediklerinden, evlendikten sonra ayrı kalmak istemediklerinden, reddedilmiş başvuruların psikolojik olarak aile üzerindeki olumsuz etkisinden ve tekrar tekrar evrak hazırlamanın sıkıntısı nedeniyle başvuruyu bir defa yapmayı tercih etmektedirler.

Bu nedenle uzman nezaretinde hazırlanmayan ve reddedilen başvurularda vize harcını iade alamayacağınız ve kaybettiğiniz süre ve paranın dönüşü olmadığı için başvurularınızı uzmanlarımız eşliğinde hazırlamak sizi hem maddi kayıplardan koruyacak hem de başvuru sürecini daha isabetli hale getirecektir.

2012 tarihinden beri uygulanan gelir şartı ile birlikte başvurularda bir takım şekil şartları da yürürlüğe girdi. Yeni şekil şartlarına göre evraklarınızın taşıması gereken nitelikler belirlenerek bu nitelikleri taşımayan evrakların başvuru için faydasız olması gibi bir sonuç ortaya çıktı. Yani istenilen nitelikte vermediğiniz evrak size göre yeterli olsa bile vize değerlendirmesinde yetersiz kabul edildiği için dosyanızda yok hükmünde olacaktır.

Bu nedenle maddi şartı nasıl yerine getirdiğiniz ve maddi şartı yerine getirdiğinizi ispat eden evrakların uygun nitelikte olup olmaması da başvuru için hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda CSS Legal uzmanları başvuru dosyanızdaki her bir evrakı başvuru öncesinde değerlendirerek sadece içerik olarak değil nitelik olarak da yetersiz/desteklenmesi gereken noktaları belirleyecek ve bu kapsamda da danışmanlık hizmeti sağlayacaklar.

İNGİLTERE YERLEŞİM VİZESİ TÜRLERİNDE YAŞ SINIRI

İngiltere’ye nişanlılık dolayısıyla yerleşmek isteyen birçok genç çifti mağdur eden 21 yaş sınırı kaldırılmıştır. 27 Kasım 2008’de İngiltere Nişanlı Yerleşim (fiancé) Vizesi’ne başvurmak isteyen nişanlı çiftler için vizeye başvurma minimum yaş sınırı 18’den 21’e yükseltilmişti. Çiftlerden herhangi biri 21 yaşından küçük olduğunda yapılan Nişanlı Yerleşim (fiancé) Vizesi başvuruları kural olarak incelenmeden reddediliyordu ve hatta başvuru merkezleri bu başvuruları kabul etmiyordu.

Yapılan itirazlar neticesinde Ekim 2011’de Göçmenlik Kanunlarında yapılan değişiklikler neticesinde 21 yaşa yükseltilen İngiltere yerleşim vizesi yaş sınırı tekrar 18’e düşürülmüştür. Yani 2011’den bu yana 18 yaşından büyük her birey yaş sınırı olmaksızın İngiltere’ye Nişanlı Yerleşim Vizesi için başvuru yapabilmektedir.

Nişanlı çiftlerden birisi hâlihazırda İngiltere’de yerleşik olarak ikâmet etmekteyse (İngiltere’deki eş süresiz oturumu var veya İngiliz vatandaşıysa) ve diğer eş İngiltere’de yerleşik olan nişanlının yanına İngiltere vizesi almak suretiyle giderek yerleşmek istiyorsa bu şahısların taşıması gereken nitelikler ve uyması gereken kurallar ile yapılacak İngiltere vizesi başvurusu prosedürü ve süreci burada açıklanmaktadır.

Burada açıklanan bilgiler sadece vize çıktıktan sonra 6 ay içinde evlenecek nişanlı çiftler için değil aynı zamanda vize çıktıktan sonra 6 ay içinde birlikteliklerini yasal çerçevede kayıt altına alacak bulunan eşcinsel çiftler için de geçerlidir. Dolayısıyla hem nişanlı çiftler hem de birlikteliklerini Civil Partnership olarak kayıt altına alacak eşcinsel çiftler aşağıda belirtilen kural ve şartlar ile belirtilen prosedür ve süreç içerisinde İngiltere’ye yerleşmek üzere İngiltere vizesi başvurusu yapabileceklerdir.

İNGİLTERE NİŞANLI YERLEŞİM VİZESİ BAŞVURULARINDA İNGİLİZCE BİLME ŞARTI

İngiltere Nişanlı Yerleşim Vizesi başvurusunda bulunacak İngiltere’de süresiz oturum sahibi veya İngiliz vatandaşı kişilerin nişanlıları 29 Kasım 2010 tarihinden bu yana İngilizce sınavına girmek ve A1 düzeyinde başarılı sonuç almak zorundadırlar. 2015’te yapılan değişiklikle ise başvuru sahiplerinin İngilizce şartını sağlayabilmeleri için IELTS Life Skills sınavına girmeleri ve iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bildiklerini ispatlayan başarılı sonuç almaları gerektiği belirtilmiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta; bu İngiltere vizesine yapılan başvurunun çiftlerden birisinin İngiltere’de yerleşik ise yani İngiliz vatandaşı veya İngiltere’de sürekli oturum sahibi ise geçerli olacağıdır. Eğer çiftlerden İngiltere’de olanı İngiliz vatandaşı değil veya sürekli oturum hakkı yok ise yani İngiltere’de bulunan kişi öğrenci, çalışma vizesi gibi geçici vize ve oturum izni ile İngiltere’de kalmakta ise veya İngiltere de bulunan eş Avrupa vatandaşıysa ve Avrupa vatandaşlığından doğan serbest dolaşım haklarını kullanıyorsa buradaki kurallar geçerli olmayacaktır.

Bu sıralanan ve benzeri hallerde, yani İngiltere’de bulunan eşin İngiltere vatandaşı olmaması veya sürekli oturum hakkına sahip olmaması hallerinde nişanlı olmaktan doğan bir hak talebinde bulunamazlar. Ancak ve ancak evlilik gerçekleştikten sonra İngiltere’de/Birleşik Krallık’ta geçici bir vizeyle kalan eşin bağımlısı olarak vize başvurusu yapılabilmektedir.

İNGİLTERE NİŞANLI YERLEŞİM VİZESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Birleşik Krallık/İngiltere’de bulunan kişinin yıllık minimum maddi şartı yerine getirmesi gerekmektedir.
 2. Yerine getirilmesi gereken maddi şart şayet gelir elde ederek sağlanamıyorsa birikim yoluyla takviye edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus 1 GBP gelir yerine 1 GBP birikim kullanılamayacağıdır. Dolayısıyla gelirinizin eksik kalan kısmı için göstermeniz gereken birikim miktarını danışmanlarımız tespit edecekler ve bu miktarın altına düşmeyecek şekilde planlarınızı yapmanız gerekecektir. Örneğin hiç geliri olmayan bir sponsorun ya yıllık £18.600,00 gelir şartını sağlaması, ya da en az £62.500,00 birikim göstermesi gerekir. Yani £18.600,00 gelir yerine gösterilmesi gereken birikim £62.500,00 olmaktadır. Bu nedenle gelirinizin eksik kısmına göre tutmanız gereken birikimin doğru hesaplanması gerekmektedir.
 3. Nişanlı Yerleşim (fiancé) Vizesi başvurusu yapan çiftlerin aldıkları ilk geçici vizenin süresi 6 aydır. Bu geçici vize nişanlı çift Birleşik Krallık’a/İngiltere’ye yerleştikten sonra evlilik veya yasal birliktelik yaptıklarında uzatılmak üzere verilmektedir. 6 ay sonunda yapılan uzatma başvurularında evlilik veya yasal birlikteliğin gerçekleşmiş olma mecburiyeti vardır. 6 ay sonunda yapılacak vize uzatma başvurularıyla toplam oturumu 5 yıla tamamladıkları takdirde İngiltere’de süresiz oturum alabileceklerdir.
 4. İlk Nişanlı Yerleşim vizenizi aldıktan sonra İngiltere’de süresiz oturum almadan önce İngiltere’den yapılacak olan 2. vize uzatma başvurusunda da çiftlerin yerine getirmesi gereken maddi şartı (yıllık brüt £18.600,00) yerine getirmeye devam etmeleri zorunludur. Aksi takdirde İngiltere’den vize uzatılamayacaktır.
 5. Evlilik veya yasal birliktelik şartı, gelir şartı ve birlikte yaşama şartına ilave olarak sürekli oturum alabilmek için İngiltere’de yaşam testini (Life in the UK) de geçmeniz gereklidir. İngiltere’de mevcut süreli oturum vizenizi uzatmak için vizeniz bitmeden önce başvuru yapmanız gerekmektedir.
 6. İngiltere Nişanlılık vizesi başvurusu yapmak isteyen çiftlerin her ikisinin de en az 21 yaşında olması şartı Ekim 2011 itibarıyla kaldırılarak yaş sınırı 18’e çekilmiştir.
 7. Nişanlı Yerleşim vizesinde nişanlılığın veya yasal partnerliğin yasallığını doğrudan ispat edebilen (evlilikteki evlilik cüzdanı gibi) bir evrak bulunmadığı için dosyanın resmi hiçbir kayıt olmaksızın beraberlik konusunda ikna edebilir nitelikte bir dosya olması gerekmektedir. Bu nedenle profesyonel danışmalık hizmeti almanız ikna edici bir dosya hazırlamanızı sağlayacağı gibi başvurunuzun olumlu sonuçlanma ihtimalini de arttıracaktır.
 8. İngiltere Nişanlılık vizesi alabilmek için çiftler birlikte yaşama niyetlerini ortaya koyabilmelidir. Zira Nişanlı Yerleşim vizesi kişiler İngiltere’ye gidip yaşasın diye verilmez, evlilik gerçekleşsin ve çiftler bir arada yaşayabilsinler diye verilir. Şayet beraber yaşama imkânı olmayacak bir başvuru yapıyorsanız ve/veya beraber yaşayacağınızdan şüphe duyuluyorsa vize başvurunuz reddedilecektir.
 9. Nişanlı Yerleşim vizesine başvuru yapacak nişanlı çiftler mutlaka tanışmış/yüz yüze karşılaşmış olmalıdırlar. Aksi halde gıyaben yapılan nişanların herhangi bir geçerliliği bulunmayacaktır. Çiftler bir nişan töreni yapmasalar dahi eğer evlilik teklif edilmiş, kabul edilmiş ve vizeyi takip eden 6 ay içinde evlenmek üzere evlilik planları yapılmışsa çift nişanlı kabul edilir. Ancak birbiri ile karşılaşmadan bu gibi planların aileler tarafından yapılmış olmasının hiçbir anlamı ve faydası bulunmamaktadır.
 10. Birleşik Krallık/İngiltere vizesine başvuru yaparken, yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere, maddi şartın yerine getirilmesi ve sürdürülmesi gerekmektedir. Yıllık minimum £18.600,00 gelir veya eksik kalan kısmı için hesaplanacak olan birikim şartını yerine getiren kişiler devlet yardımı alamazlar. Bu geliri/birikim düzeyini koruyan kişiler de devlet yardımı alamazlar. Eğer çiftlerin, geçici oturumla İngiltere’de kaldıkları süre içinde maddi durumunda bir bozulma olursa vizeleri uzatılmayacak ve/veya süresiz oturum alamayacaklardır. Dolayısıyla çiftler vize aldıktan sonra süresiz oturum alıncaya kadar planlarını devletten yardım alamayacakları bilinciyle yapmalıdırlar.
 11. Çiftin İngiltere’ye gittikten sonra kalacakları evin de belli standartları yerine getiriyor olması gerekir. Kalınacak yerin bir ailenin ikametine uygun ve kişi sayısına göre belediye standartlarına uygun büyüklükte olması gerekir. Kalınacak yer kira olabilir veya satın alınmış olabilir. Evinizin siz, nişanlınız ve ailenizin kalımına yeterli olup olmadığı, vize anlamında bir sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı anlamında bilgi alabilmek için CSS Legal danışmanınızla ileşime geçtiğiniz takdirde danışmanınız gerekli olursa ev değişikliği (tadilat ile evin büyütülmesi), taşınma veya farklı bir düzen konusunda tavsiye verecektir.
 12. Kalacak yer haricindeki her türlü diğer yaşam masraflarının da karşılanabiliyor olması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Bu bağlamda İngiltere Hükümeti’nin uygun olarak gördüğü gelir şartı 2 kişilik bir aile için £18.600 olarak belirlemiştir. Bu rakam Home-Office tarafından 2 kişinin geçinebileceği yıllık gelir sınırı olarak belirlenmiş olup, İngiltere’deki eşin çalışmaya engel durumu olmaması durumunda sağlanması gereken asgari brüt gelir düzeyidir. Nişanlı Yerleşim vizesi başvurularında gelir şartını sağlayıp sağlayamadığınız konusunda bilgi edinmek veya gelir şartını sağlamak için alternatif yöntemleri öğrenmek için firmamız uzmanlarına ulaşabilirsiniz.
 13. Son olarak, şunu da önemle belirtmek isteriz; artık Nişanlı Yerleşim başvurularında üçüncü bir kişinin sizin başvurunuza sponsor olması mümkün değildir. Bu bağlamda, üçüncü kişilerin sponsorluğu Nişanlı Yerleşim başvurularında geçerli değildir. Sadece ve sadece üçüncü kişiler tarafından verilen hibeler gelir şartı yerine alternatif olarak kullanılabilecek olan nakit birikim şartını sağlarken kaynak olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, Birleşik Krallık’a/İngiltere’ye Nişanlı Yerleşim vizesi başvurusu yapmak isteyen çiftlere tavsiyemiz web sitemizdeki bilgileri dikkatlice okumaları ve danışmanlarımızla iletişime geçerek başvuru hazırlıklarına en kısa sürede başlamalarıdır.

CSS legal aracılığı ile vize başvurusu yapmak istediğinizde, başvuru ile ilgili masrafınızı yatırmanızın ardından danışmanınız tarafından gönderilecek olan evrak listesindeki dokümanları mümkün olduğunca eksiksiz hazırlamanız ve danışmanınızın size yönelteceği sorulara mümkün olduğunca eksiksiz ve detaylı cevap vermeniz gerekecektir.

Firmamız uzmanları yapacakları ilk inceleme neticesinde başvuru ve dosyadaki eksik ve problemler hakkında sizi bilgilendirecekler ve başvurunuzun başarılı olabilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası belirleyeceklerdir. Danışmanınızın belirttiği ek bilgi ve dokümanları sağladıktan sonra başvurunuzla ilgili olan formlar, tercümeler, başvuru ve randevu yine danışmanınız tarafından sağlanacaktır.

Unutulmamalıdır ki; Nişanlı Yerleşim Vizesi başvurularında dosyanın hazırlık aşaması formların doldurulmasından daha önemli bir süreçtir. Dosyanın hazırlığı ve eksik/problemli evrakların tespiti ile bu eksiklerin ve sorunların giderilmesi neticesinde ancak formlarınız, başvuru dosyanız ve randevunuz son şeklini alabilir. Şayet danışmanınız gerekli görürse başvurunuzu desteklemek amacıyla “Sponsorluk Deklarasyonu” hazırlayacaktır.

İngiltere Nişanlı Yerleşim Vizesi başvurularında randevu günü başvuru sahibinin parmak izi vermesinden itibaren başvuruların değerlendirilme süresi 3 ay yani 90 gündür. Yani başvurular 90 gün içinde herhangi bir zamanda sonuçlanmaktadır. Başvurunun niteliğine ve Konsolosluğun yoğunluğuna göre 90 güne kadar herhangi bir zamanda sonuç alınabiliyor. Başvurunuzun takibi CSS Legal tarafından yapılmakta ve sonuçlar yine tarafımızca teslim alınmaktadır.

İngiltere Konsolosluğu, başvuru sahibini gerekli gördüğü takdirde mülakata çağırabilmektedir. Yine gerekli görüldüğünde İngiltere’de/Birleşik Krallık’ta yaşayan eş telefon ile aranarak veya İngiltere içinde yetkili mercilere davet edilerek mülakata tabi tutulabilmektedir.

İngiltere Nişanlı Yerleşim Vizesi başvurularının reddedilmemesi bütün dosya hazırlığının ana amacıdır. Ancak yine de bazı başvurularda başvuru sahipleri dosyanın hâkim tarafından incelenmesini istedikleri için bazı eksiklikleri gidermedikleri halde başvuru yapmayı tercih edebilmekteler. Bazen de başvuru sahibinin elinde olmayan ve engelleyemediği nedenlerden dolayı (resmi kayıt hataları, evrak zayii, bilgilerin başka dosyalarla karışması gibi) reddedilebilmektedir.

Son olarak belirtmek isteriz ki; başvuru haklı veya haksız (yanlış anlaşılma, evrak kaybı, kayıtlardaki hatalar gibi) nedenlerle reddedildiğinde tam kapsamlı itiraz hakkı bulunmaktadır. İngiltere Nişanlı YerleşimVizesi başvurusu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve dosyanızı İngiltere Göçmenlik konusunda uzman danışmanlarımızla birlikte hazırlamak için İngiltere Vizesi vasıtasıyla firmamızla iletişime geçebilirsiniz.  

"Nişanlı Çiftler için İngiltere Vizesi" sayfası 15917 defa okundu