İngiltere Aile Birleşimi Vizesi

Güncelleme Tarihi: 2022-04-26 16:35:37

İngiltere'de bulunan kişinin siyasi sığınma (İltica) veya insani koruma talebi sonrası bu talebinin haklı görülmesinden sonra ailelerini yanına getirmek için başvuracakları İngiltere vizesi türüdür.

Buradaki açıklamalar çerçevesinde yapılacak olan İngiltere vizesi başvuruları İngiltere’de bulunan kişinin siyasi sığınma (İltica) veya insani koruma talebi ile İngiltere’de kalışına izin verilmesinden sonra kendisi ile birlikte ailesinin de İngiltere’de yeni bir yaşama başlamasını isteyenler için söz konusudur. Bunun dışındaki hallerde yani kişi insani koruma veya siyasi sığınma nedenleri ile İngiltere’de bulunmuyorsa ve ailesini yanına getirmek istiyorsa, İngiltere yerleşim vizesine başvuruda bulunmalıdır.

İngiltere’de siyasi sığınma veya insani koruma altında kalma izni alan kişilerin aileleri aşağıdaki şartları sağladıkları takdirde İngiltere’de bulunan bu kişinin yanına gelebilir ve yaşamlarına İngiltere’de devam edebilirler;

  1. İngiltere’de bulunan kişinin tam mülteci statüsünde veya insani koruma kapsamında olması gerekmektedir. Bunların ne demek olduğu ve hangi durumları kapsadığı vs. gibi sorularınız varsa lütfen firmamıza ulaşıp firmamız uzmanları ile görüşünüz.
  2. Mülteci veya İnsani koruma kapsamına alınmış kişinin ancak evli eşi veya evli olmayan eşi (Partneri) ile 18 yaşın altındaki çocuklar ve bu mülteci veya insani koruma altına alınmış olan kişinin yükümlülüğü altında bulunan kişiler İngiltere aile birleşimi vizesine dahil olan bireylerdir. Diğer bütün aile üyeleri için mülteci olarak kabul edilmiş kişinin veya insani koruma altına alınmış olunan kişinin sürekli oturum izni(Indefinite Leave to Remain)alması beklenmeli ve bu sürekli oturum hakkı tanındıktan sonra web sitemizin diğer aile üyeleri için İngiltere vizesi bölümünde yer alan bilgilere göre İngiltere vizesi başvurusu yapmalıdırlar.
  3. Şayet insani koruma (Humanitarian Protection – HP) verilmiş olan bir kişi ile beraber yaşamak üzere aile birleşimi İngiltere vizesi başvurusu yapılacaksa, İngiltere’de yaşamakta bulunan ve İnsani koruma kapsamından faydalanmakta bulunan bu şahsa verilen insani korumanın 30 Ağustos 2005 tarihinden sonra verilmiş olması gerekmektedir. Bu tarihten önce verilmiş olan bir insani koruma dolayısıyla İngiltere’de kalma hakkından faydalanan kişinin aile bireylerinin aile birleşimi hakkından faydalanmak üzere İngiltere vizesi başvurusu yapması mümkün değildir.
  4. Eğer insani koruma statüsü 30 Ağustos 2005 tarihinden önce verilmiş ise bu kişinin aile üyeleri, İngiltere’de bulunan kişi koruma statüsü sonunda sürekli oturum izni alırsa (Indefinite Leave to Remain) İngiltere yerleşim vizesi başvurusu yapabilirler.
  5. Yukarıda belirtilen bütün şartları taşıyan bir mülteci veya insani koruma altına alınmış kişinin aile bireyleri eğer birlikte yaşama niyetlerini de inandırıcı şekilde ortaya koyabilirlerse bu İngiltere vizesi için başvuruda bulunabilirler. Bunun nasıl ispatlanabileceği ve yapılacak olan İngiltere vizesi başvurusunun nasıl başarılı olmasının sağlanabileceğini firmamız uzmanları İngiltere vizesi başvuru dosyanızın hazırlanması sırasında sizlere bildirecek olup, yapmanız gerekenler hakkında sizleri yönlendireceklerdir. Bu sebeple, aile birleşimi gerekçesiyle İngiltere vizesi başvurusu için tasarlanmış olan başvuru formunu doldurup yine bu başvuru formunun ekinde yer alan belgeler ile birlikte firmamıza ulaştırmanız gerekmektedir.
  6. Web sitemizin İngiltere yerleşim vizesi başlığı altındaki kategorilerde açıklanan şekliyle İngiltere vizesi başvurusu yapmak ile burada açıklandığı şekliyle bir İngiltere vizesi başvurusu yapmak arasındaki en büyük fark şudur; İngiltere aile birleşimi vizesinde İngiltere yerleşim vizesinde olduğu gibi İngiltere’de bulunan kişinin yanına getirmek istediği aile üyelerine devlet sosyal yardımlarına muhtaç olmaksızın bakabileceğini, kalacak yer ayarlayabileceğini ve bütün giderlerini karşılayabileceğini ispat etmesi zorunlu değildir. Bütün bu şartların normal İngiltere yerleşim vizesi başvurusu sırasında ispat edilmesi gerekirken, aile birleşimi başlığı altında İngiltere vizesi başvurusu yapacak olan mülteci veya insani koruma altına alınmış kişilerin yakınları için böyle bir şartın aranmıyor olması çok büyük bir avantaj sağlamakta olup, daha yüksek başarı oranları görülmektedir. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız firmamız uzmanları ile irtibata geçebilirsiniz.
  7. Burada açıklandığı şekliyle İngiltere vizesi başvurusu yapmak istiyorsanız şunu hatırlatmak isteriz; eğer başvurunuz reddedilirse bu redde karşı itiraz hakkınız olacaktır. Bu itiraz hakkının nasıl kullanılabileceği, ne anlama geldiği, ne tür sonuçların söz konusu olabileceği, itiraz başvuru prosedürü ve süreci hakkında web sitemizin itirazlar başlığı altındaki bölümünde verilen bilgileri inceleyebilirsiniz. Buna alternatif olarak, her zaman için firmamız ile iletişim detaylarımızı kullanarak irtibata geçebilirsiniz.
  8. Aile birleşimi gerekçesiyle İngiltere vizesi başvurusu yapıldığında verilecek olan İngiltere vizesi İngiltere’de mülteci statüsü tanınmış olan veya insani koruma altına alınmış olan kişiye verilen İngiltere’de kalma izninin süresi ile eşdeğer şekilde süreye tabi olacaktır. Bu sürenin bitiminden önce İngiltere içerisinde mülteci veya insani koruma kapsamında kalma izni almış olan şahsın bu ülkede kalmasına devam etmek için yapacağı bütün başvurulara ek olarak, aile birleşimi İngiltere vizesi almış aile üyelerini de içerecek şekilde başvuru yapabilecek ve bu şekilde ailesinin İngiltere’de kendisi ile birlikte kalmasını sağlayabilecektir. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyduğunuz takdirde lütfen firmamız ile kontağa geçiniz.
  9. Eğer yukarıda bahsedilen mülteci statüsü veya insani koruma kapsamı dışındaki bir statü ile İngiltere’de bulunan kişinin İngiltere’de kalmasına Göçmenlik kuralları içerisinde yer almayan bir sebeple veya Göçmenlik kuralları içerisinde yer alan bir sebep olmasına rağmen bu kişi öngörülen şartları yerine getirmiyorsa ( Bunlar istisnai kalma izni yani Exceptional Leave veya ihtiyari kalma izni yani Discretionary leave olabilir), bu kişilerin aileleri İngiltere aile birleşimi vizesinden faydalanamaz . Bu kişinin aileleri İngiltere’de bulunan kişinin sürekli oturum izni (Indefinite Leave to Remain)  alıncaya kadar beklemeleri gerekir ve bu izin verildikten sonra İngiltere yerleşim vizesine başvurulabilir.

Son olarak, yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra şayet bu şartların sizin için geçerli oluğunu düşünüyorsanız ve bu şekilde aile birleşimi sebebiyle İngiltere vizesi başvurusu yapmayı düşünüyorsanız, başvuru formumuzu istenilen bütün bilgileri içerecek şekilde doldurup yine aynı başvuru formunun ekinde yer alan standart ek belgeleri bir araya getirip bize ulaşabilirsiniz.

Her çeşit İngiltere vizesive İngiltere ile ilgili her konuda profesyonel danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız lütfen İngiltere vizesi üzerinden uzman ve tecrübeli danışmanlarımızla iletişime geçiniz.

"İngiltere Aile Birleşimi Vizesi" sayfası 14754 defa okundu