Evli Çiftler için İngiltere Vizesi

Güncelleme Tarihi: 2022-04-27 16:15:06

İngiltere'de İngiliz vatandaşı veya süresiz oturum sahibi olarak bulunanların eş ve çocuklarını İngiltere'ye yerleşim amacıyla götürme hakları bulunmaktadır.

İngiltere yerleşim vizesi başvurularında her zaman ailelerin İngiltere'de minimum düzeyde geçinebileceklerini ispat etmeleri gerekiyordu. Ancak 9 Temmuz 2012 itibarıyla bu minimum şartların ne olduğu UKBA (UK Border Agency) tarafından tespit edildi ve belirli kurallara bağlandı. Bu noktada şunu da belirtmeliyiz ki; UKBA 2015 yılında yerini UK Visas and Immigration (Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik Bürosu)’a bırakmıştır.

Minimum maddi şarta göre İngiltere’de yaşayan eşin yıllık minimum £18.600,00 düzeyinde bir maddi yeterliliği olması gerekiyor. Bu şart en fazla 1 bağımlı için minimum şarttır. İngiltere yerleşim vizesi başvurusu yapacak aile bireylerinin sayısı arttıkça gösterilmesi gereken minimum maddi imkân de yükselecektir. Minimum maddi imkân şartını gelir ile veya birikim göstermek yoluyla ispat edebilirsiniz;

 1. Kendi işini yapanlar,
 2. Limitet şirket sahipleri ve ortakları,
 3. Başkasının yanında çalışanlar,
 4. Başkasının yanında çalışıp hamilelik / doğum / babalık gibi izinde olanlar,
 5. Emekliler,
 6. Kira / gayrimenkul geliri olanlar,
 7. Menkul kıymet geliri olanlar,
 8. Faiz geliri olanlar,
 9. Nafaka / tazminat alanlar
 10. Nakit birikimi olanlar

Yukarıda sayılan gelir birikim gruplarından birini veya birden fazlasını elde eden başvuru sahipleri danışmanlarımız eşliğinde Yerleşim (settlement) vizesi alabilmek üzere yola çıkabilirler.

Burada açıklanan bilgiler sadece evli eşler için değil ayni zamanda birlikteliklerini yasal çerçevede kayıt altına almış bulunan eşcinsel çiftler içinde geçerlidir. Dolayısıyla hem evli çiftler hem de birlikteliklerini Civil Partnership olarak kayıt altına almış eşcinsel çiftler aşağıda belirtilen kural ve şartlar ile belirtilen prosedür ve süreç içerisinde İngiltere’de yerleşmek üzere İngiltere vizesi başvurusu yapabileceklerdir.

İNGİLTERE YERLEŞİM VİZESİ HAKKINDA

Yerleşim (settlement) vizesi İngiltere’de süresiz (indefinite) oturum sahibi olarak veya İngiliz vatandaşı (British Citizen) olarak yaşayanların ve onların İngiltere dışındaki aileleri için büyük önem taşımaktadır. Yeni evli eşler gibi eşi İngiltere’ye yerleşmiş olan aile bireylerinin de İngiltere’de ailelerine katılmaları ancak Yerleşim (settlement) vizesi ile mümkün olabilmektedir.

Evli Çiftler için İngiltere Vizesi Almak Zor mudur?

Yerleşim (settlement) vizesi işlemleri oldukça detaylı hazırlık gerektiren ve tüm dokümanlarının titizlikle incelenmesi gereken en önemli vize başvurularından birisidir. Uzman nezaretinde hazırlanacak bir başvuru ile şayet şartlarınız yeterliyse vize alma şansınız yükselecek, imkânlarınız yeterli değilse veya elinizde olmayan nedenlerden dolayı bir takım dokümanları tamamlayamayacak durumdaysanız olası bir vize reddine itiraza gidildiğinde iyi hazırlanmış bir dosya ile başvuru yapılmış olması faydanıza olacaktır. Bu nedenle dosyanızın değerlendirmeye alınmadan önce uzmanlarımız tarafından incelenmesi eksik ve problemlerin erken tespiti ve giderilmesi anlamında önem taşımaktadır.

Evli Çiftler için İngiltere Vizesi Değerlendirme Süresi

Yerleşim (settlement) vizesi harcı yüksek ve değerlendirme süreci uzun başvurulardır. Bu nedenle başvuru deneme-yanılma yoluyla doğruya ulaşılabilecek nitelikte değildir. Birçok aile maddi imkânlarının kısıtlı olmasından, ailelerin ayrı kalma süresi uzun olduğundan, reddedilmiş başvuruların aile üzerindeki olumsuz psikolojik etkisinden ve tekrar tekrar evrak hazırlamanın sıkıntısı nedeniyle başvuruyu bir defa yapmayı tercih etmektedirler. Bu nedenle uzman nezaretinde hazırlanmayan ve reddedilen başvurularda vize harcını iade alamayacağınız ve kaybettiğiniz süre, sıkıntı ve evrakların dönüşü olmadığı için başvurularınızı uzmanlarımız eşliğinde hazırlamak sizi hem maddi kayıplardan koruyacak hem de başvuru sonucunun olumlu olması ihtimalini arttıracaktır.

Evli Çiftler için İngiltere Vizesi Başvuru Şartları

9 Temmuz 2012 tarihinde yürürlülüğe giren gelir şartı ile birlikte başvurularda bir takım şekil şartları da yürürlüğe girdi. Yeni şekil şartlarına göre evraklarınızın taşıması gereken nitelikler belirlenerek bu nitelikleri taşımayan evrakların başvuru için faydasız olması gibi bir sonuç ortaya çıktı. Yani istenilen nitelikte vermediğiniz evrak size göre yeterli olsa bile vize değerlendirmesinde yetersiz kabul edildiği için dosyanızda yok hükmünde olacaktır. Bu nedenle maddi şartı nasıl yerine getirdiğiniz ve maddi şartı yerine getirdiğinizi ispat eden evrakların uygun nitelikte olup olmaması da başvuru için hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda CSS Legal uzmanları başvuru dosyanızdaki her bir evrakı başvuru öncesinde değerlendirerek sadece içerik olarak değil nitelik olarak da yetersiz / desteklenmesi gereken noktaları belirleyecek ve bu kapsamda da danışmanlık hizmeti sağlayacaklar.

Aile Büyüklüğü

Minimum Gelir Şartı

Sponsor Eş + Bağımlı Eş

£18.600,00

Sponsor Eş + Bağımlı Eş + 1 Çocuk

£22.400,00

Sponsor Eş + Bağımlı Eş + 2 Çocuk

£24.800,00

Sponsor Eş + Bağımlı Eş + 3 Çocuk

£27.200,00

Sponsor Eş + Bağımlı Eş + 4 Çocuk

£29.600,00

 • Daha geniş aileler için firmamız uzmanlarından desek alabilirsiniz.
 • Çocuklar 18 yaşından küçük olmalı, Birleşik Krallık vatandaşı olmamalı.
 • Sponsor eş ve bağımlı eş 18 yaşından büyük olmalıdır.

Hiçbir düzenli geliri olmayan ancak nakit birikimleri vasıtasıyla bağımlılarını Birleşik Krallık’a götürmek isteyen başvuru sahipleri de bağımlıları için Yerleşim (Settlement) vizesi başvurusu yapabilirler. Nakit birikim ile bağımlılarına Yerleşim (Settlement) vizesi başvurusu yapmak isteyenler için farklı imkânlar mevcut. Yine faklı gelir ve birikim düzeyleri için hazırlanması gereken evraklar da farklılaşacaktır. Örnek olarak aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz

Aile Büyüklüğü

Minimum Gelir Şartı

Sponsorun Yıllık Brüt Geliri

Gelir harici Yeterli Minimum Birikim

Sponsor Eş + Bağımlı Eş

£18.600,00

Yok

£62.500,00

Sponsor Eş + Bağımlı Eş + 4 Çocuk

£29.600,00

Yok

£90.000,00

Sponsor Eş + Bağımlı Eş

£18.600,00

£15.000,00

£25.000,00

Sponsor Eş + Bağımlı Eş + 4 Çocuk

£29.600,00

£15.000,00

£52.000,00

İNGİLTERE YERLEŞİM VİZELERİNDE YAŞ SINIRI 

İngiltere’ye evlilik dolayısıyla yerleşmek isteyen birçok genç çifti mağdur eden 21 yaş sınırı kaldırılmıştır. 27 Kasım 2008’de Yerleşim (settlement) vizesine başvurmak isteyen evli çiftler için vizeye başvurma minimum yaş sınırı 18’den 21’e yükseltilmişti. Eşlerden herhangi biri 21 yaşından küçük olduğunda yapılan Yerleşim (settlement) vizesi başvuruları kural olarak incelenmeden reddediliyordu ve hatta başvuru merkezleri bu başvuruları almıyordu. Yapılan itirazlar neticesinde Ekim 2011’de Göçmenlik kanunlarında yapılan değişiklikler neticesinde 21 yaşa yükseltilen evlilik vizesi yaş sınırı tekrar 18’e düşürüldü. Yani 2011 yılından bu yana 18 yaşından büyük her birey yaş sınırı olmaksızın İngiltere yerleşim vizesi için başvuru yapabilmektedir.

İNGİLTERE YERLEŞİM VİZELERİNDE İNGİLİZCE BİLME ŞARTI

İngiltere yerleşim vizesi başvurusunda bulunacak İngiltere’de süresiz oturum sahipleri veya İngiliz vatandaşlarının eşleri 29 Kasım 2010 itibarıyla İngilizce sınavına girmek ve A1 düzeyinde başarılı sonuç almak zorundaydılar. 6 Nisan 2015’te yapılan değişiklikle ise yerleşim vizesi başvurularında IELTS Life Skills sınavından iletişim kurabilecek seviyede İngilizce bildiklerine dair başarılı sonuç almaları gerektiği belirtilmiştir. Yani 6 Nisan 2015 itibarıyla bu İngiltere vizesine yapılacak olan başvurularda yalnızca IELTS Life Skills sınav sonucu kabul edilmektedir.

Burada verilen açıklamalar eşlerden birisi zaten İngiltere de yerleşik ise yani İngiliz vatandaşı veya İngiltere de sürekli oturum sahibi ise geçerli olacaktır. Eğer eşlerden İngiltere’de olanı İngiliz vatandaşı değil veya sürekli oturum hakkı yok ise bu İngiltere vizesine başvuru yapılamaz. Örneğin; İngiltere de bulunan eş öğrenci, çalışma vb. geçici vize ve oturum izni ile İngiltere’de kalmaktaysa veya İngiltere de bulunan eş Avrupa vatandaşı ve Avrupa vatandaşlığından doğan serbest dolaşım haklarını kullanıyorsa buradaki kurallar geçerli olmayacaktır.

Bu hallerde, yani İngiltere de bulunan eşin İngiltere vatandaşı olmaması veya sürekli oturum hakkına sahip olmaması hallerinde, İngiltere de geçici bir amaç için ve sınırlı bir kalma izni ile bulunan kişilerin eşlerine ve diğer aile bireylerine uygulanacak olan kurallar web sitemizin ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır. Örneğin, İngiltere’de eğitim görmekte olan ve İngiltere öğrenci vizesi sahibi bir şahsın eş ve çocukları ile ilgili kurallar web sitemizin İngiltere öğrenci vizesi bölümünde, çalışma izni ile İngiltere’de bulunan bir kişinin eş ve çocukları ile ilgili kural ve düzenlemeler İngiltere çalışma vizesi bölümünde, serbest dolaşım hakkını kullanmak suretiyle İngiltere’de ikamet eden bir Avrupa vatandaşının Avrupa vatandaşı olmayan eş ve çocuklarına uygulanacak olan kural ve kriterler ise İngiltere Yerleşim Vizesi EEA eş ve çocuk bölümünde açıklanmaktadır.

AÇIKLAMALAR

 1. 9 Temmuz 2012 tarihinde yapılan değişiklik ile artık İngiltere’de bulunan eşin yıllık minimum maddi şartı yerine getirmesi gerekmektedir. Aile büyüklüğüne yani bağımlı eş ve çocukların sayısına göre yerine getirilmesi gereken maddi şartın miktarı değişecektir.
 2. 9 Temmuz 2012 tarihinde yapılan değişikliğe göre yerine getirilmesi gereken maddi şart şayet gelir elde ederek sağlanamıyorsa birikim yoluyla takviye edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus 1 GBP gelir yerine 1 GBP birikim kullanılamıyor. Dolayısıyla gelirinizin eksik kalan kısmı için göstermeniz gereken birikim miktarını danışmanlarımız belirleyecekler ve bu miktarın altına düşmeyecek şekilde planlarınızı yapmanız gerekecektir. Örneğin hiç geliri olmayan bir sponsor ya yıllık £18.600,00 gelir şartını sağlayacak, ya da en az £62.500,00 birikim gösterecek. Yani £18.600,00 gelir yerine gösterilmesi gereken birikim £62.500,00 olmaktadır. Bu nedenle gelirinizin eksik kısmına göre tutmanız gereken birikimin doğru hesaplanması gerekmektedir.
 3. 9 Temmuz 2012 tarihinde yapılan değişiklik ile Yerleşim (settlement) vizesi başvurusu yapan eş ve çocukların aldıkları ilk geçici vize 27 ay olarak korunmuştur. Ancak İngiltere’ye yerleştikten sonra, 27 ay sonunda yapılan uzatma başvurularından sonra artık doğrudan süresiz oturum verilmemektedir. Vize uzatması ile 33 aylık bir vize daha verilmektedir. Geçici oturumu 5 yıla tamamlayacak bu vize ile eş ve çocuklar 5 yıl Birleşik Krallık/İngiltere geçici oturum izni ile bulunduktan sonra ancak süresiz oturum alabileceklerdir.
 4. 9 Temmuz 2012 tarihinde İngiltere Göçmenlik Kanunları’nda yapılan değişikliklerle birlikte 4 yıl boyunca evli olarak birlikte yaşayan çiftler artık doğrudan Süresiz Oturum İzni (Indefinite Leave to Remain) alabilmek üzere vizeye başvuru yapamayacaklardır. Artık, çiftler birlikte her ne kadar uzun bir süre yaşamış da olsa, yapılacak yerleşim vizesi sonunda ilk aşamada 27 aylık bir süreli oturum vizesi verilecek ve diğer evli çiftler gibi İngiltere vizelerini uzatmaları gerekecektir. Önceki süreçlerde 4 yıl birlikte yaşayan çiftler vize başvurusu yaparak doğrudan süresiz oturum hakkı elde edebiliyorlardı. 4 yıl birlikte yaşamayan çiftler ise ilk aşamada 27 aylık bir geçici oturum vizesi aldıktan sonra, vizelerinin bitiminde süresiz oturum başvurusu yapmaya hak kazanıyorlardı. 9 Temmuz 2012 tarihli kanun değişikliği ile çiftlerin ilişkilerinin gerçekliğinin ve maddi yeterlilik şartının sınanması için 27 aylık bir süre yerine 5 yıllık bir süre öngörülmüştür.
 5. İlk yerleşim vizenizi aldıktan sonra İngiltere süresiz oturum almadan önce İngiltere’den yapılacak olan 2. vize uzatma başvurusunda da eşlerin yerine getirmesi gereken maddi şartı (2 kişilik aile için yıllık brüt £18.600,00) yerine getirmeye devam etmeleri zorunludur. Aksi takdirde İngiltere’den vize uzatması yapılmayacaktır.
  Gelir şartı ve birlikte yaşama şartına ilave olarak sürekli oturum alabilmek için İngiltere’de yaşam testini (Life in the UK) de geçmeniz gereklidir. İngiltere’de mevcut süreli oturum vizenizi uzatmak için vizeniz bitmeden önce başvuru yapmanız gerekir.
 6. İngiltere evlilik vizesi başvurusu yapmak isteyen eşlerin her ikisinin de en az 21 yaşında olması şartı Ekim 2011 itibarıyla kaldırılmıştır ve 18 yaş sınırını sağlamaları yeterlidir.
 7. Yasal bir evliliğin ve eşcinsel beraberlik kaydının bulunduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. Yasal evliliğin bulunmasının yanında bu evliliğin sadece İngiltere’ye giriş sağlamak amacıyla yapılmadığının ve evliliğin hakiki olduğunun ispatlanması gerekecektir. İngiltere Konsolosluğu’nun İngiltere evlilik/yerleşim vizesi başvurularını evliliğin gerçek olduğuna inanmadığı veya bu evliliğin sürebilecek bir evlilik işaretlerini taşımadığını düşündüğünde yapılan İngiltere evlilik/yerleşim vizesi başvurularını sıkça reddedebildiği görülmektedir. Böyle bir durum ile karsılaşmamak ve evliliğinizin ve evlilikteki niyetinizin İngiltere göçmenlik kurallarına uygun olduğunu göstermek için çeşitli belge ve bilgilerin vize başvurusunda sunulması gerekir. Bu durumu ispatlamak zor olduğu için uzman vize danışmanlarımızla iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.
 8. İngiltere evlilik/yerleşim vizesi alabilmek için eşler birlikte yaşama niyetlerini ortaya koyabilmeli ve ispatlayabilmelidir. Çünkü yerleşim vizesi, kişiler Birleşik Krallık’a/İngiltere’ye gidip yaşasın diye verilmez, eşler/aileler bir arada yaşasınlar diye verilir. Eğer beraber yaşama imkânı olmayacak bir başvuru yapıyorsanız veya beraber yaşayacağınızdan şüphe duyuluyorsa vize başvurunuz reddedilecektir.
 9. İngiltere yerleşim vizesine başvuru yapacak evli çiftler mutlaka tanışmış, yüz yüze karşılaşmış olmalıdırlar. Vekâlet ile evliliğin mümkün olduğu ülkelerde (Brezilya gibi) evlenen çiftler için bu durum önem arz etmektedir.
 10. Bu İngiltere vizesine başvuru yaparken, yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere, maddi şartın yerine getirilmesi ve sürdürülmesi gerekmektedir. Yıllık minimum £18.600,00 gelir veya eksik kalan kısmı için hesaplanacak olan birikim şartını yerine getiren aileler zaten devlet yardımı alamazlar. Bu geliri / birikim düzeyini koruyan aileler de devler yardımı alamayacaklardır. Eğer ailelerin, geçici oturumla İngiltere’de kaldıkları süre içinde maddi durumlarında bir bozulma olursa vizeleri uzatılmayacak veya süresiz oturum alamayacaklardır. Dolayısıyla vize aldıktan sonra süresiz oturum alıncaya kadar planlarınızı devletten yardım alamayacağınız bilinciyle yapmanızı öneririz.
 11. Ailenin İngiltere’ye gittikten sonra kalacakları evin de belli standartları yerine getiriyor olması gerekir. Kalınacak yerin bir ailenin kalımına uygun ve kişi sayısına göre belediye standartlarına uygun büyüklükte olması gerekir. Kalınacak yer kira olabilir veya satın alınmış olabilir.
 12. Kalacak yer haricindeki her türlü diğer yaşam masraflarının da karşılanabiliyor olması gerekmektedir. Bu bağlamda İngiliz Hükümeti’nin uygun olarak gördüğü gelir şartı 2 kişilik bir aile için £18.600 olarak belirlemiştir. Bu rakam Home-Office (İç İşleri Bakanlığı) tarafından 2 kişinin geçinebileceği yıllık gelir sınırı olarak belirlenmiş olup, İngiltere’deki eşin çalışmaya engel durumu olmaması durumunda sağlanması gereken asgari brüt gelir düzeyidir. Yerleşim vizesi başvurularında gelir şartını sağlayıp sağlayamadığınız konusunda bilgi edinmek veya gelir şartını sağlamak için alternatif yöntemleri öğrenmek için firmamız uzmanlarına ulaşabilirsiniz.
 13. Son olarak, şunu da önemle belirtmek isteriz ki; artık yerleşim başvurularında üçüncü bir kişinin sizin başvurunuza sponsor olması mümkün değildir. Bu bağlamda, üçüncü kişilerin sponsorluğu yerleşim başvurularında geçerli değildir. Sadece ve sadece üçüncü kişiler tarafından verilen hibeler gelir şartı yerine alternatif olarak kullanılabilecek olan nakit birikim şartını sağlamada kaynak olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, İngiltere yerleşim vizesi başvurusu yapmak isteyen ailelere tavsiyemiz web sitemizdeki bilgileri dikkatlice okumaları ve danışmanlarımızla iletişime geçerek başvuru hazırlıklarına en kısa sürede başlamalarıdır. Firmamız aracılığı ile vize başvurusu yapmak istediğinizde, başvuru ile ilgili masrafınızı yatırmanız mukabilinde danışmanınız tarafından gönderilecek olan evrak listesindeki dokümanları mümkün olduğunca eksiksiz hazırlamanız ve danışmanınızın size yönelteceği sorulara mümkün olduğunca eksiksiz ve detaylı cevap vermeniz gerekecektir.

Firmamız uzmanları yapacakları ilk inceleme neticesinde başvuru ve dosyadaki eksik ve problemler hakkında sizi bilgilendirecekler ve başvurunuzun başarılı olabilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası belirleyeceklerdir. Danışmanınızın belirttiği ek bilgi ve dokümanları sağladıktan sonra başvurunuzla ilgili olan formlar, tercümeler, başvuru ve randevu da yine danışmanınız tarafından sağlanacaktır. Unutulmamalıdır ki yerleşim başvurularında hazırlık aşaması formların doldurulmasından daha önemli bir süreçtir. Dosyanın hazırlığı ve eksik ve/veya hatalı evrakların tespiti ile bu eksiklerin ve sorunların giderilmesi neticesinde ancak formlarınız, başvuru dosyanız ve randevunuz son şeklini alabilir. Bunlara ek olarak eğer danışmanınız gerekli görürse başvurunuzu desteklemek amacıyla “Sponsorluk Deklarasyonu” hazırlayacaktır.

İngiltere yerleşim vizesi başvurularında randevu günü başvuru sahibinin parmak izi vermesinden itibaren başvuruların değerlendirme süresi 3 ay yani 90 gündür. Yani başvurular 90 gün içinde herhangi bir zamanda sonuçlanmaktadır. Başvurunun niteliğine ve Konsolosluğun yoğunluğuna göre 90 güne kadar herhangi bir zamanda sonuç alınmaktadır. Başvurunuzun takibi da yine firmamız tarafından yapılmakta ve sonuçlar yine tarafımızca teslim alınmaktadır. İngiltere Konsolosluğu başvuru sahibini gerekli gördüğü takdirde mülakata çağırabilmektedir. Yine gerekli görüldüğünde İngiltere’de/Birleşik Krallık’ta yaşayan eş telefon ile aranarak veya İngiltere/Birleşik Krallık içinde yetkili mercilere davet edilerek mülakata tabi tutulabilmekteler.

İngiltere yerleşim vizesi başvurularında bazı başvuru sahipleri dosyanın hâkim tarafından incelenmesini istedikleri için bazı eksiklikleri gidermedikleri halde başvuru yapmayı tercih edebilmektedirler. Bazen de başvuru sahibinin elinde olmayan ve engelleyemediği nedenlerden dolayı (resmi kayıt hataları, evrak zayii, bilgilerin başka dosyalarla karışması vs) reddedilebilmektedir. Başvuru haklı veya haksız (yanlış anlaşılma, evrak kaybı, kayıtlardaki hatalar vs.) nedenlerle reddedildiğinde tam kapsamlı itiraz hakkı bulunmaktadır.

2006 yılından beri firmamız İngiltere Vizesi, Ankara Anlaşması Vizesi, İngiltere Vizesi Retlerine İtiraz başvuruları konularında hizmet vermekte olan bir danışmanlık şirketidir. İngiltere Göçmenlik Düzenlemeleri, Mevzuatı ve Uygulamaları alanında uzmanlaşmış danışmanları İngiltere Vizesi aracılığıyla tüm sorularınızı cevaplayacak ve isteğiniz üzerine başvuru işlemlerini başlatabilecektir.

"Evli Çiftler için İngiltere Vizesi" sayfası 26542 defa okundu