Evlat Edinilmiş Çocuklar için İngiltere Vizesi

Güncelleme Tarihi: 2022-04-27 16:22:21

Evlat edinilen bir çocuğun veya evlatlık edinilmek üzere olan bir çocuğun İngiltere'de evlat edinen ebeveynlerle beraber yaşayabilmesi için başvurulması gereken vize türü Evlat Edinilmiş Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesidir.

Bu kısımda evlat edinme ve evlat edinilmiş olan çocuk için İngiltere vizesi başvurusu yapma ile alakalı bilmeniz gereken bilgiler aktarılmaktadır. Öncelikle şunu önemle hatırlatmak isteriz ki; evlat edinme ile ilgili kurallar ve evlat edinildikten sonra bu çocuğa İngiltere vizesi almak oldukça komplike kurallara tabidir.

Bunun sebebi bu hususu belirleyen tek yasal dayanağın İngiltere göçmenlik kanun, kural ve uygulamaları olmamasıdır. Bunların yanı sıra, uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin ve bu sözleşme ile protokollerindeki maddelerin ve aynı zamanda evlat edinme işlemlerinin İngiltere dışında bir ülkede yapılması halinde bu ülke hukuku ile ilgili düzenlemelerinde bu konu ile ilgili olabilecek olmasıdır.

Yukarıdaki bilgi sonrası önemle ifade edilmesi gereken husus şudur; burada verilen bilgiler tamamen özet niteliğinde olup sizlere konu ile ilgili bir fikir vermeye ve nereden başlayabileceğinizi göstermeye yönelik olup, evlatlık edinmek isteyen ve Evlat Edinilmiş Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesi başvurusu yapmak isteyen kimselere firmamız uzmanları ile irtibata geçip konu ile ilgili kendi özel durumlarını da içerecek şekilde bilgi almalarını tavsiye ederiz.

Evlat Edinilmiş Çocuklar için İngiltere Vizesi Başvuru Şartları

İngiltere’ye evlatlık edinilen bir çocuğun veya evlatlık edinilmek üzere olan bir çocuğun İngiltere yerleşim vizesi başvurusu yapılmak suretiyle getirilmesi ile ilgili vurgulamak istediğimiz noktalar şunlardır; Evlatlık edinmek isteyen kişinin her şeyden önce İngiltere’de yerleşik olması gerekir. Yerleşik olmanın anlamı, diğer İngiltere yerleşim vizesi başvurusu yapmak isteyen kişiler için söz konusu olan yerleşik olma şartı ile aynıdır. Yani, bu kişinin İngiltere’de yasal olarak kalmasının önünde herhangi bir engel veya şartın olmaması gerekir.

Örneğin; eğer bir süreye tabi kalma izni söz konusu ise bu kişi İngiltere’de yerleşik sayılamayacaktır. Pratikte bunun anlamı şudur; İngiltere’de yerleşik olabilmek için ya İngiliz vatandaşı olunmalı veya sürekli oturum izni sahibi olunmalıdır. Eğer İngiltere’de bulunan kişi burada açıklandığı şekliyle yerleşik değilse aşağıda belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde evlatlık edinemez veya evlatlık edindiği çocuğun Evlat Edinilmiş Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesi alarak İngiltere’ye gelmesini sağlayamaz.

Evlat edinme işlemi İngiltere mahkemelerinde yapılacaksa evlat edinmek isteyen kişilerin İngiltere’de evlat edinmeyi düzenleyen kanunlar uyarınca gerekli görülen makamlara kayıt yaptırmak suretiyle işlemleri başlatmış olması gerekir. Eğer bu işlemler yapıldıysa evlat edinilecek çocuk için 12 ay süreli bir İngiltere vizesi başvurusu yapılabilecektir.

Bu 12 ay süreli İngiltere vizesi ile çocuk İngiltere’ye geldikten sonra İngiltere’deki yetkili mahkeme nezdinde evlat edinme davasının işlemleri yapılabilecek ve eğer evlat edinme işlemlerini yapan kişilerden anne veya baba İngiltere vatandaşı ise mahkemenin evlatlık verme kararı ile beraber çocuk da İngiltere vatandaşı olacaktır. Bu işlemden sonra çocuk İngiltere vatandaşı olduğundan artık herhangi bir vize uzatma işlemi vs. söz konusu olmayacaktır.

Diğer bir tür evlat edinme ise uluslararası sözleşmeler çerçevesinde evlat edinmedir. Bu sözleşmeler çerçevesinde ve bu sözleşmelerin öngördüğü kural ve koşullar dikkate alınarak İngiltere dışında evlatlık alınmış ise bu evlatlık çocuğun İngiltere vizesi ile İngiltere’ye getirilmesi mümkün olabilecektir. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi bu uluslararası sözleşmelerin ne tür şartlar öngördüğü ve hangi hallerde evlatlığın bu sözleşmeler çerçevesinde evlatlık edinilmiş sayılabileceği konusunda uzmanlardan profesyonel bilgi ve yönerge almanız önemle tavsiye edilmektedir.

İngiltere’nin evlatlık kararını tanıdığı ülkeler mahkemelerince verilen evlatlık kararları neticesinde evlatlık alınmış ise bu evlatlık alınan çocuğun İngiltere vizesi alınarak İngiltere’ye götürülmesi mümkün olabilecektir. Bu ülkelerin hangileri olduğu ve prosedür ile sürecin nasıl işlediği ile ilgili İngiltere vizesi başvuru sürecinde firmamız danışmanlarınca sizlere bilgi verilecektir. Son olarak, diğer bir tür evlatlık alma türü şudur; De Facto, yani fiili evlatlık. Eğer fiilen bir evlatlık alınması söz konusu ise, yani herhangi resmi bir evlatlık alma işlemi söz konusu olmamakla birlikte realitede bir çocuk evlatlık alınmış ise bu çocuk için de İngiltere göçmenlik kuralları çerçevesinde İngiltere vizesi başvurusu yapmak söz konusu olabilecektir.

Ancak realitede evlatlık almış olmanıza rağmen bu İngiltere göçmenlik kanunlarının öngördüğü çerçevede De Facto evlatlık sayılamayabilecektir. Burada önemli olan, bu evlatlık alma ile ilgili şartların göçmenlik kanun ve kurallarınca öngörülen kriterlere uyuyor olmasıdır. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi ve profesyonel desteğe ihtiyaç duymanız halinde firmamız uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

Evlatlık olarak alınacak çocuğun 18 yaşından küçük olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük bu çocuğun kendisine bakamayacak durumda (mali açıdan) olması, evlenmemiş olması ve bağımsız bir yaşam sürmeye başlamış olmaması gerekmektedir. Evlat edinilen çocuğun Evlat Edinilmiş Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesi alabilmesinin bir diğer koşulu olarak; evlat edinen anne ve babanın diğer çocukları ile bu evlat edinilen çocuğun aynı şartlara ve haklara sahip olduğunun ispatlanması gerekmektedir.

Evlat Edinilmiş Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesi için başvuracak evlat edinilmiş olan çocuğun biyolojik ailesi ile bağlantısının tamamen kopmuş olması ve aile sorumluluğunun tam anlamıyla evlat edinen aileye geçmiş olması ispatlanmalıdır. Bunun nasıl yapılacağı İngiltere vizesi başvurusunun hazırlık aşamasında firmamız uzmanlarınca sizlere bildirilecektir. Yukarıdaki şartlar yerine getirilmiş olsa bile evlatlık alma işlem ve süreçlerinin asıl amacının çocuğun İngiltere’ye daha kolay gelmesi amaçlı olmaması gerekmektedir. Bu durumun yapılacak olan Evlat Edinilmiş Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesi başvurusu sırasında İngiltere Konsolosluğu tarafından detaylı bir şekilde inceleneceği hususuna dikkat edilmelidir.

Evlat edinen ailenin evlat edinilen çocuğa İngiltere vizesi verildiği takdirde bu çocuğun bakımı ve kalacağı yer vb. ile ilgili bütün masraflarını devlet sosyal yardımlarına ihtiyaç duymayacak şekilde sağlayabileceğini belgeler ile ispat etmesi gerekir. Devlet sosyal yardımlarına ihtiyaç duyulmayacağının nasıl inandırıcı şekilde ispatlanabileceği her şahsın özel durumlarına göre değişebileceğinden burada bunların kesin bir şekilde belirlenmesi veya herhangi bir liste verilmesi mümkün değildir.

Dolayısıyla, bu İngiltere vizesi başvurusunda bulunmak için yapmanız gereken ilk şey bu vize türü için geçerli olan başvuru formumuzu doldurup ekindeki yer alan belgelerle firmamıza ulaştırmanız olacaktır. Bunun ardından firmamız uzmanları sizinle irtibat halinde bulunmak suretiyle başarılı olabilecek bir İngiltere vizesi başvurusu için neler yapmanız gerektiği hususunda sizleri bilgilendireceklerdir. Evlat edinilecek olan çocuk eğer Avrupa birliği üyesi ülkelerden herhangi birisine ait bir pasaport taşımıyorsa, evlatlık işlemlerinin yapılabilmesi için yukarıda bahsedildiği gibi bir İngiltere vizesi başvurusu yapmak gerekecektir. Bu vize, 12 ay süreli olacaktır. Ancak evlat edinilecek olan çocuk eğer Avrupa vatandaşı ise bu vizeye ihtiyacı olmayacaktır.

Aynı şekilde eğer evlat edinilecek olan çocuk ile ilgili işlemler zaten tamamlandıysa ( evlat edinme işlemleri tanınan bir ülkede gerçekleşen veya uluslararası sözleşmeler uyarınca gerçekleşen bir evlatlık söz konusu ise) bu halde bu çocuk için İngiltere vizesi başvurusu yapılabilecektir. Yapılacak olan Evlat Edinilmiş Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesi başvurusu sonucunda verilecek olan İngiltere vizesi sürekli kalma iznini de içerecek şekilde verilecek süresiz bir vize olacaktır.

Evlat Edinilmiş Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesiile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve dosyanızı İngiltere Göçmenlik Hukuku konusunda uzman danışmanlarımızla birlikte hazırlamak için İngiltere Vizesi Danışmanlık Hattı vasıtasıyla firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

"Evlat Edinilmiş Çocuklar için İngiltere Vizesi" sayfası 10688 defa okundu