Diğer Akrabalar için İngiltere Vizesi

Güncelleme Tarihi: 2022-04-27 16:21:51

İngiltere'de İngiliz vatandaşı veya süresiz oturum sahibi olarak bulunan kişiler, İngiltere Göçmenlik kanun ve yönetmeliklerinde tek tek sayılmış bulunan akrabalarını da yerleşim amacıyla İngiltere'ye/Birleşik Krallık’a götürmek üzere İngiltere yerleşim vizesi başvurusu yapabilirler.

Bağımlılar kapsamında değerlendirilemeyen akrabalar için başvuru yapılacak yerleşim vizesi Diğer Akrabalar için İngiltere Yerleşim Vizesi olarak adlandırılmaktadır. İngiltere yerleşim vizesi başvurusunda bulunabilecek Diğer Akrabalar kapsamına dahil olan akrabalar şunlardır;

  1. Anne/babaya bağımlı, 18 yaşın üzerindeki öz, üvey ve evlatlık çocuklar,
  2. 65 yaşından küçük ve çocuğuna bağımlı öz, üvey ve evlatlığı olunan anne ve babalar,
  3. Akrabalık bağı ispat edilebilen, bağımlı büyükanne, büyükbaba, kız kardeş, erkek kardeş, teyze, hala, dayı, amca (18 yaşından büyük olmalılar)
  4. Akrabalığı ispat edilen ve bağımlılığı had safhada olan daha uzak akrabalar, (18 yaşından büyük olmalılar)

Yukarıdaki listede yer alan akrabalık türleri doğal olarak İngiltere’deki/Birleşik Krallık’taki akrabanın yanına yerleşme hakkı taşımazlar. Bu kişiler ancak ve ancak İngiltere’deki akrabalarının yanına yerleşmedikleri takdirde ciddi anlamda mağdur olacakları ispat edilebilirse bağımlı olarak İngiltere yerleşim vizesi alabilirler. Diğer Akrabalar için İngiltere Yerleşim Vizesi kapsamında yapılan akraba sıralaması İngiltere yerleşim vizesi alma ihtimaline göre yapılmıştır. Yani 18 yaşından büyük ancak anne/babasına bağımlılığı ispat edilen bir çocuğun vize alma ihtimali ile 65 yaşından küçük ve evlatlarına bağımlı bir anne/babanın İngiltere yerleşim vizesi alma ihtimali diğer bağımlı akrabaların İngiltere yerleşim vizesi alma ihtimallerinden daha yüksektir.

Diğer Akrabalar kategorisinde verilen İngiltere yerleşim vizesi ağır şartlara bağlanmıştır ve çaresizlik halleri için kullanılmaktadır. Yani bağımlılık ne kadar fazlaysa ve akrabalık bağı ne kadar yakınsa Diğer Akrabalar için İngiltere Yerleşim Vizesi alma ihtimali o kadar yüksek olacaktır. İngiltere yerleşim vizesi oldukça zor verilmesine karşılık genellikle süresiz oturum (indefinite leave to remain) olarak verilir veya vize memurları tarafından bu kapasitede onaylanır. Dolayısıyla alması zor bir vize olmasına karşın İngiltere’de uzatma gerektirmeyen bir vize olduğu için olumlu sonuç alınması durumunda bağımlıları ve bağımlı ailelerini oldukça rahatlatan bir İngiltere yerleşim vizesi türüdür.

Eskiden beri diğer akrabalar için yerleşim vizesi başvurusu yapmak isteyen kişilerin minimum düzeyde geçinebileceklerini ispat etmeleri gerekiyordu. 9 Temmuz 2012 itibarıyla bu minimum şartların ne olduğu tespit edilerek belirli kurallara bağlanmıştır. Ancak Diğer Akrabalar kategorisini etkileyen bir durum bulunmamaktadır. Yani bir bağımlı akrabasını yanına almak isteyen kişiler, en az minimum düzeyde geçinebileceklerini ve devlet yardımı alma ihtiyacı hissetmeyeceklerini kanıtladıkları sürece bu bağımlılarına yerleşim amacıyla vize başvurusu yapabilirler.

Gelir grubu, birikim vs. anlamında herhangi bir kısıtlama olmaksızın Diğer Bağımlı Akrabalar için İngiltere yerleşim vizesi almak mümkündür. Burada önemli olan nokta; belli bir kural olmadığı için geçinmenin minimum sınırının tamamen göreceli olacağıdır. Yani ailelerde bir bağımlı için £18.600,00 gibi bir seviye diğer şartlara bakılmaksızın kabul ediliyor olmasına karşın diğer akrabalar için yerleşim vize başvurusunda bulunanların minimum yıllık gelirlerinin ne kadar olması gerek olduğuna vize bölümü ve göçmenlik mahkemesi karar verecektir. Bu kapsamda bazı durumlarda £18.600,00 altında bir yıllık gelir kabul edilebilirken, bazı durumlarda £18.600,00 üzerinde bir yıllık gelirin olması gerektiği takdir edilebilecektir.

Sadece gelir değil aynı zamanda birikim göstererek de geçinebileceğinizi ispat edebilirsiniz. Birikiminizin yeterli olup olmadığı konusunda ise danışmanlarımız başvurunuzu şekillendirirken yardımcı olacaklardır. İngiltere Diğer Bağımlı Akraba (Other Adult Dependant) Vizesi işlemleri oldukça detaylı hazırlık gerektiren ve tüm dokümanlarının titizlikle incelenmesi gereken en önemli vize başvurularından birisidir. Uzman nezaretinde hazırlanacak bir başvuru ile şayet şartlarınız yeterliyse vize alma şansınız yükselecektir. Eğer imkânlarınız yeterli değilse veya elinizde olmayan nedenlerden dolayı bir takım dokümanları tamamlayamayacak durumdaysanız olası bir vize reddinde itiraza gidildiğinde iyi hazırlanmış bir dosya ile başvuru yapılmış olması faydanıza olacaktır. Bu nedenle dosyanızın değerlendirmeye alınmadan önce uzmanlarımız tarafından incelenmesi eksik ve hataların erken tespiti ve giderilmesi anlamında önem taşır.

Diğer Akrabalar için İngiltere Yerleşim Vizesi harcı diğer yerleşim vize başvurularından daha yüksek ve değerlendirme süreci uzun başvurulardır. Bu nedenle başvuru deneme-yanılma yoluyla olumlu sonuca ulaşılabilecek nitelikte değildir. Birçok aile maddi imkânlarının kısıtlı olmasından, bakıma muhtaç akrabalardan ayrı kalma süresi uzun olduğundan, psikolojik olarak reddedilmiş başvuruların aile üzerindeki olumsuz etkisinden ve tekrar tekrar evrak hazırlamanın sıkıntısı nedeniyle başvuruyu bir defa yapmayı tercih etmektedirler.

Bu nedenle uzman nezaretinde hazırlanmayan ve reddedilen başvurularda vize harcını iade alamayacağınız ve kaybettiğiniz sürenin dönüşü olmayacağı için başvurunuzu uzmanlarımız eşliğinde hazırlamanız faydanıza olacaktır. Bu durum sizi hem maddi kayıplardan koruyacak hem de başvuru sürecini daha isabetli hale getirecektir. Maddi yeterliliğin ve diğer yeterlilik şartlarının belli bir standardı olmadığı için kişiler başvurularını vize memurlarının olası değerlendirmelerine göre hazırlamak durumundadırlar. Yani net bir doküman listesi yoktur ve nelerin hazırlanması gerektiği kişiden kişiye ve durumdan duruma değişecektir.

Bu nedenle maddi şartı ve diğer şartları nasıl yerine getirdiğiniz ve bu durumları ispat eden evrakların uygun nitelikte olup olmaması da başvuru için hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda CSS Legal uzmanları başvuru dosyanızdaki her bir evrakı başvuru öncesinde değerlendirerek sadece içerik olarak değil nitelik olarak da yetersiz noktaları belirleyecek ve bu kapsamda da danışmanlık hizmeti sağlayacaklardır.

Diğer Akrabalar için İngiltere Yerleşim Vizesi'ne Dair Açıklamalar

2012 tarihinde yapılan değişiklik ile getirilen minimum geçim şartı Diğer Bağımlı Akraba (Other Adult Dependant) vizesi için geçerli değildir. Bu nedenle durumunuza uygun bir başvuru dosyası hazırlanması gerekir. İngiltere Diğer Bağımlı Akraba (Other Adult Dependant) Vizesi süresiz oturum (indefinite leave to remain) olarak verildiğinden İngiltere’ye/Birleşik Krallığa gittikten sonra uzatma sıkıntısı yaşanmamaktadır.

Maddi olarak devlet sosyal yardımlarına muhtaç olmadan geçinebileceğinizi başvurunuzda göstermeniz gerektiği için gelecekte de bu yardımlardan faydalanma imkânınız olmayabilir. Başvurunuzu yaparken bu ihtimali de göz önüne almanız gerekir. Diğer Akrabalar için İngiltere Yerleşim Vizesi’nde bağımlılığın ve mağduriyetinin düzeyine göre sonuç alınabilmektedir.

İngiltere Diğer Bağımlı Akraba (Other Adult Dependant) Vizesi alabilmek için aileler birlikte yaşama niyetlerini ortaya koyabilmeli ve ispatlayabilmelidir. Zira Diğer Akrabalar için İngiltere Yerleşim Vizesi, kişiler İngiltere’ye gidip yaşasın diye verilmez, aile birlikteliği devam etsin, aileler bir arada yaşasınlar ve mağduriyetler giderilsin diye verilir. Şayet beraber yaşama imkânı olmayacak bir başvuru yapıyorsanız ve/veya beraber yaşayacağınızdan şüphe duyuluyorsa vize başvurunuz reddedilecektir. Ailenin İngiltere’ye gittikten sonra kalacakları evin de belli standartları yerine getiriyor olması gerekir. Kalınacak yerin bir ailenin kalımına uygun ve kişi sayısına göre belediye standartlarına uygun büyüklükte olması gerekir. Kalınacak yer kira olabilir veya satın alınmış olabilir.

İngiltere Diğer Bağımlı Akraba (Other Adult Dependant) Vizesi başvuru evraklarınız CSS Legal ofislerine ulaştığında evinizin siz, İngiltere’de/Birleşik Krallık’ta bulunan aileniz, beraber yaşadığınız diğer kişiler ve yeni bağımlılarınızın ikametine yeterli olup olmadığı, vize anlamında bir sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı anlamında bilgi alabilirsiniz. CSS Legal danışmanınız gerekli olursa ev değişikliği (tadilat ile evin büyütülmesi), taşınma veya farklı bir düzen konusunda tavsiye verecektir.

Son olarak, şunu da önemle belirtmek isteriz; artık Diğer Akrabalar için İngiltere Yerleşim Vizesi başvurularında üçüncü bir kişinin sizin başvurunuza sponsor olması uygun değildir. Bu bağlamda, üçüncü kişilerin sponsorluğu İngiltere Diğer Bağımlı Akraba (Other Adult Dependant) Vizesi başvurularında geçerli olmayabilir. Sadece ve sadece üçüncü kişiler tarafından verilen hibeler gelir şartı yerine alternatif olarak kullanılabilecek olan nakit birikim şartını sağlarken kaynak olarak kullanılabilir. Ancak üçüncü bir kişinin maddi desteğini sadece destekleyici olarak sunmanız dosyanıza katkı sağlayacaktır. Burada önemli olan bağımlıyı asıl sahiplenecek kişinin bağımlıya bakabilmesidir. Diğer yardımlar, dosyaya her zaman fazladan katkı sağlayacaktır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, Birleşik Krallık’a/İngiltere’ye Diğer Akrabalar için İngiltere Yerleşim Vizesi başvurusu yapmak isteyen akrabaların tavsiyemiz web sitemizdeki bilgileri dikkatlice okumaları ve danışmanlarımızla iletişime geçerek başvuru hazırlıklarına en kısa sürede başlamalarıdır. CSS legal aracılığı ile vize başvurusu yapmak istediğinizde, başvuru ile ilgili masrafınızı yatırmanızın ardından danışmanınız tarafından gönderilecek olan evrak listesindeki dokümanları mümkün olduğunca eksiksiz hazırlamanız ve danışmanınızın size yönelteceği sorulara mümkün olduğunca eksiksiz ve detaylı cevap vermeniz gerekecektir.

Firmamız uzmanları yapacakları ilk inceleme neticesinde başvuru ve dosyadaki eksik ve problemler hakkında sizi bilgilendirecekler ve başvurunuzun başarılı olabilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası belirleyeceklerdir. Danışmanınızın belirttiği ek bilgi ve dokümanları sağladıktan sonra başvurunuzla ilgili olan formlar, tercümeler, başvuru ve randevu yine danışmanınız tarafından sağlanacaktır.

Unutulmamalıdır ki İngiltere Diğer Bağımlı Akraba (Other Adult Dependant) Vizesi başvurularında hazırlık aşaması formların doldurulmasından daha önemli bir süreçtir. Dosyanın hazırlığı ve eksik/problemli evrakların tespiti ile bu eksiklerin ve sorunların giderilmesi neticesinde ancak formlarınız, başvuru dosyanız ve randevunuz son şeklini alabilir. Ayrıca danışmanınız gerekli görürse başvurunuzu desteklemek amacıyla Sponsorluk Deklarasyonu hazırlayacaktır.

Diğer Akrabalar için İngiltere Yerleşim Vizesi başvurularında randevu günü başvuru sahibinin parmak izi vermesinden itibaren başvuruların değerlendirme süresi 3 ay yani 90 gündür. Yani başvurular 90 gün içinde herhangi bir zamanda sonuçlanmaktadır. Başvurunun niteliğine ve Konsolosluğun yoğunluğuna göre 90 güne kadar herhangi bir zamanda sonuç alınabilir. Başvurunuzun takibi, CSS Legal tarafından yapılmakta ve sonuçlar yine tarafımızca teslim alınmaktadır. İngiltere Konsolosluğu başvuru sahibini gerekli gördüğü takdirde mülakata çağırabilmektedir. Yine gerekli görüldüğünde İngiltere’de yaşayan eş telefon ile aranarak veya Birleşik Krallık içinde yetkili mercilere davet edilerek mülakata tabi tutulabilmektedirler.

İngiltere Diğer Bağımlı Akraba (Other Adult Dependant) Vizesi başvurularının reddedilmemesi bütün dosya hazırlığının ana amacıdır. Ancak yine de bazı başvurularda başvuru sahipleri dosyanın hâkim tarafından incelenmesini istedikleri için bazı eksiklikleri gidermedikleri halde başvuru yapmayı tercih edebilmekteler. Bazen de başvuru sahibinin elinde olmayan ve engelleyemediği nedenlerden dolayı (resmi kayıt hataları, evrak zayii, bilgilerin başka dosyalarla karışması gibi) reddedilebilmekte. Başvuru haklı veya haksız (yanlış anlaşılma, evrak kaybı, kayıtlardaki hatalar gibi) nedenlerle reddedildiğinde tam kapsamlı itiraz hakkı bulunmaktadır.

Diğer Akrabalar için İngiltere Yerleşim Vizesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve dosyanızı İngiltere Göçmenlik Hukuku konusunda uzman danışmanlarımızla birlikte hazırlamak için İngiltere Vizesi vasıtasıyla firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

"Diğer Akrabalar için İngiltere Vizesi" sayfası 12789 defa okundu