Ankara Antlaşması Vizesi - Eş ve Çocuklar

Güncelleme Tarihi: 2022-04-27 16:25:33

Birleşik Krallık’ta (İngiltere, İskoçya, K.İrlanda, Galler) Ankara Antlaşması yardımıyla iş sahibi veya çalışan olarak yaşayanların, İngiltere veya AB üye ülke vatandaşı olmayan eş ve 18 yaş altındaki çocukları için Birleşik Krallık’ta bu kişiyle beraber yaşamak üzere vize başvurusunda bulunma imkânları bulunuyor.

Birleşik Krallık’ta (İngiltere, İskoçya, K.İrlanda, Galler) yaşamakta olan ve İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi yardımıyla iş sahibi veya çalışan olarak yaşayanların, Birleşik Krallık veya AB üye ülke vatandaşı olmayan eş ve 18 yaş altındaki çocuklarının İngiltere'de beraber yaşamak üzere İngiltere vizesi başvurusunda bulunma imkânları bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İngiltere’de/Birleşik Krallık’ta kendi işlerini yapmak üzere Ankara Antlaşması kapsamında İngiltere vizesi alabiliyorlar. Yine İngiltere’de/Birleşik Krallık’taki göçmenlik geçmişlerinden dolayı İngiltere Ankara Antlaşması Çalışan Vizesi alabilmektedirler. Hem Ankara Anlaşması Vizesi ile kendi işini yapanların hem de İngiltere Anlara Antlaşması Çalışan Vizesi ile İngiltere’de/Birleşik Krallık’ta yaşayanların eş ve çocuklarının İngiltere’ye/Birleşik Krallık’a giderek aile birlikteliğinin sağlanması için İngiltere vizesi başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Aileler temelde İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ile iş sahibi veya çalışan olan kişinin bağımlısı olacakları için asıl başvuru sahibi olarak (iş sahibi veya çalışan) ne kadar vize alabilmişse o süreyle kısıtlı olacak şekilde İngiltere vizesi alabileceklerdir. Bu kapsamda İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ile İngiltere’de/Birleşik Krallık’ta iş sahibi veya çalışan olarak kalan kişinin İngiltere vizesini uzatma zamanı geldiğinde aileler de vize uzatmalıdır. Ayrıca bu kişinin İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi yenilenmediğinde ailelerin de İngiltere vizesi yenilenmez ve kişinin göçmenlik statüsünü değiştirdiğinde ailenin de göçmenlik statüsü değişir.

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi Bağımlıları için Genel Şartlar

Birleşik Krallık’ta/İngiltere’de yaşayan İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ile işveren veya çalışan olarak yaşayanların eş ve 18 yaş altı çocukları ile beraber yaşayabilmeleri için belirli düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler şunlardır;

 1. Birleşik Krallık’ta/İngiltere’de yaşayan İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ile iş sahibi veya çalışan olarak yaşayan kişinin eşi 18 yaşından büyük olmalıdır.
 2. Eşler mutlaka evlenmiş olmalıdır. Evli olmadıkları partnerler ve nişanlılar için herhangi bir göçmenlik hakkı talep edilemez.
 3. Eşlerin mutlaka tanışmış, yüz yüze görüşmüş olmaları gerekir. Vekâletle evliliğin mümkün olduğu ülkelerde evlenen çiftler mutlaka tanıştıklarını ispat etmek zorundadırlar.
 4. Bağımlı olarak vize başvurusu yapacak olan çocuklar (öz, üvey veya evlatlık) 18 yaşından küçük olmalıdır.
 5. Bağımlı olarak başvuru yapan üvey çocukların vize ile ilgisi olmayan annesinin/babasının çocuğun üzerindeki hakları konusu da vize değerlendirmesinde ele alınacaktır. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocukların velayetleri ve anne/babanın çocukla görüşme haklarına uygun bir başvuru yapılması gerekecektir.
 6. Asıl başvuru sahibi, asıl göçmen olan kişi Ankara Anlaşması Vizesi ile iş sahibi veya çalışan olarak vize alan kişidir. Bu kişinin eş ve 18 yaşından küçük çocukları bağımlı olarak değerlendirilir. Asıl göçmen olan eşin aylık/yıllık geliri hem kendi geçimini hem de ailesi İngiltere’ye/Birleşik Krallık’a yerleştikten sonra ailesinin geçimini sağlayacak düzeyde olmalıdır. Geçinmenin beli bir standardı yoktur. Yerel makamların belirlediği, aile büyüklüğüne göre minimum geçim düzeyine sahip aileler minimum düzeyde başvuru için yeterli kabul edilir. Maddi imkânları ne kadar genişse başvuru da o kadar başarılı olacaktır. Bu kapsamda asıl göçmenin gelirleri, birikimleri, harcamaları, ailesi yanına yerleştikten sonraki muhtemel harcamaları ve ortalama yaşam standartlarına göre farklılık gösterecektir.
 7. Birleşik Krallık’ta/İngiltere’de yaşayan eşin maddi durumu yeterli değilse kendisine katılacak olan eşinin çalışması da gündemdeyse maddi imkanlara eşlerin her ikisinin de çalışması dâhil edilebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus sonradan Birleşik Krallık’a/İngiltere’ye gidecek eşin çalışacağı kesin bile olsa her zaman bu gelir hesaba katılarak değerlendirme yapılamayabilir. Sonra da giden eşin çalışabilecek olması her zaman faydalıdır ancak yine de asıl göçmenin yeterli geçim düzeyini ailesi için sağlayabilecek olması başvuru için daha faydalıdır.
 8. Ankara Anlaşması Vizesi ile iş sahibi veya çalışan olarak Birleşik Krallık’ta/İngiltere’de yaşayanların eş ve çocukların kendi maddi imkânları da vize başvurusunda destekleyici olarak kullanılabilir.
 9. Birleşik Krallık’ta aile olarak yaşanmak istendiği için bu ailenin ikametine imkân veren uygun standartlarda ve büyüklükte yerleşim imkânının olması gerekmektedir.
 10. İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ile iş sahibi veya çalışan olarak Birleşik Krallık’ta/İngiltere’de yaşayanların aile bireyleri için vizeye başvurabilmesi için aile bireyleri ile devam eden ilişkisinin gösterilmesi gerekir. Yani aile bütünlüğünün sağlanıp sağlanmadığı da bu İngiltere vizesi başvurusunda ispatlanabilmelidir. Unutulmamalıdır ki; bu vize eş ve çocuklar Birleşik Krallık’ta/İngiltere’de yaşasın diye verilmez. Vize aile bütünlüğü korunsun, aileler birlikte yaşayabilsin diye verilir. Bu kapsamda aile bütünlüğünün ne kadar korunduğu, iletişimin devamlılığı ile ilgili de başvuruyu desteklemek gerekir.
 11. Ankara Anlaşması Vizesi ile iş sahibi veya çalışan olarak yaşayanların eş ve çocuklarına asıl göçmen vasıtasıyla vize verilir. Yani iş sahibi veya çalışan olan eş herhangi bir sebeple göçmenlik statüsünü kaybederse aile bireyleri de mevcut statülerini kaybedeceklerdir.
 12. İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ile iş sahibi veya çalışan olarak yaşayanların eş ve çocuklarına ilk verilecek olan vize Ankara Anlaşması Vizesi ile iş sahibi veya çalışan olarak yaşayan eşin kalan vizesi kadar olacaktır. Bu vize ile Birleşik Krallık’a/İngiltere’ye giriş yapan ailenin, vize süresi dolmadan, Ankara Anlaşması Vizesi alan aile bireyi ile beraber, vize uzatmak üzere yeniden başvuru yapması gerekecektir. İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ile iş sahibi veya çalışan olarak yaşayanların eş ve çocuklarına verilen geçici vize ve sürekli vizeler yine İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi ile iş sahibi veya çalışan olarak yaşayanların hakları ile eşit düzeydedir. Yani İngiltere süresiz oturum ve vatandaşlık imkânları da asıl başvuru sahibiyle aynı olacaktır.
 13. AB üye ülke vatandaşlarının aileleri de devlet sosyal yardımlarından, süresiz oturum hakkı elde edinceye kadar faydalanamayacaklardır. Bu nedenle gelecek planlarının bu şekilde yapılması gerekmektedir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, Birleşik Krallık’a/İngiltere’ye İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi iş sahibi veya çalışanının aile bireyi olarak vize başvurusu yapmak isteyen ailelere tavsiyemiz web sitemizdeki bilgileri dikkatlice okumaları ve danışmanlarımızla iletişime geçerek başvuru hazırlıklarına en kısa sürede başlamalarıdır. CSS Legal aracılığı ile vize başvurusu yapmak istediğinizde, başvuru ile ilgili masrafınızı yatırmanızın ardından danışmanınız tarafından gönderilecek olan evrak listesindeki dokümanları mümkün olduğunca eksiksiz hazırlamanız ve danışmanınızın size yönelteceği sorulara mümkün olduğunca eksiksiz ve detaylı cevap vermeniz gerekecektir.

Firmamız uzmanları yapacakları ilk inceleme neticesinde başvuru ve dosyadaki eksik ve problemler hakkında sizi bilgilendirecekler ve başvurunuzun başarılı olabilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası belirleyeceklerdir. Danışmanınızın belirttiği ek bilgi ve dokümanları sağladıktan sonra başvurunuzla ilgili olan formlar, tercümeler, başvuru ve randevu yine danışmanınız tarafından sağlanacaktır.

Unutulmamalıdır ki; Ankara Anlaşması Vizesi ile iş sahibi veya çalışan olarak yaşayanların bağımlıları için yapılan İngiltere vizesi başvurularında hazırlık aşaması formların doldurulmasından daha önemli bir süreçtir. Dosyanın hazırlığı ve eksik/problemli evrakların tespiti ile bu eksiklerin ve sorunların giderilmesi neticesinde ancak formlarınız, başvuru dosyanız ve randevunuz son şeklini alabilir. Eğer danışmanınız gerekli görürse başvurunuzu desteklemek amacıyla “Sponsorluk Deklarasyonu” da hazırlayacaktır.

Ankara Anlaşması Vizesi ile iş sahibi veya çalışan olarak Birleşik Krallık’ta/İngiltere’de yaşayanların bağımlıları İngiltere vizesi başvurularında randevu günü başvuru sahibinin parmak izi vermesinden itibaren başvuruların değerlendirme süresi 3 ay yani 90 gündür. Yani başvurular 90 gün içinde herhangi bir zamanda sonuçlanmaktadır. Başvurunun niteliğine ve Konsolosluğun yoğunluğuna göre 90 güne kadar herhangi bir zamanda sonuç alınabiliyor. Ancak genel eğilim başvuruların daha kısa sürede sonuçlanmasıdır. Başvurunuzun takibi, başvurunuzu firmamızla gerçekleştirdiğiniz takdirde CSS Legal tarafından yapılmakta ve sonuçlar yine tarafımızca teslim alınmaktadır.

İngiltere Konsolosluğu başvuru sahibini gerekli gördüğü takdirde mülakata çağırabilmektedir. Yine gerekli görüldüğünde İngiltere’de/Birleşik Krallık’ta yaşayan eş telefon ile aranarak veya İngiltere içinde yetkili mercilere davet edilerek mülakata tabi tutulabilmekteler.

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ile iş sahibi veya çalışan olarak Birleşik Krallık’ta/İngiltere’de yaşayanların bağımlıları için yapılan İngiltere vizesi başvurularının reddedilmemesi bütün dosya hazırlığının ana amacıdır. Ancak yine de bazı başvurularda başvuru sahipleri dosyanın hâkim tarafından incelenmesini istedikleri için bazı eksiklikleri gidermedikleri halde başvuru yapmayı tercih edebilmekteler. Bazen de başvuru sahibinin elinde olmayan ve engelleyemediği nedenlerden dolayı (resmi kayıt hataları, evrak zayii, bilgilerin başka dosyalarla karışması vs.) reddedilebilmektedir.

Başvuru haklı veya haksız (yanlış anlaşılma, evrak kaybı, kayıtlardaki hatalar vs gibi) nedenlerle reddedildiğinde tam kapsamlı itiraz hakkı 6 Nisan 2015 itibarıyla bulunmamaktadır. Yalnızca vize memurunun hatasından kaynaklanan vize retlerine karşı idari itiraza (administrative rewiev) başvuru yapılabilmektedir. Vize retlerine karşı yapabileceğiniz itirazlarla ilgili uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Ankara Anlaşması Vizesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve dosyanızı İngiltere Göçmenlik Hukuku konusunda uzman danışmanlarımızla birlikte hazırlamak için İngiltere Vizesi vasıtasıyla firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

"Ankara Antlaşması Vizesi - Eş ve Çocuklar" sayfası 14418 defa okundu