AB Vatandaşlarının Bağımlılarına İngiltere Vizesi

Güncelleme Tarihi: 2022-04-27 16:23:08

Birleşik Krallık’ta (İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler) yaşamakta olan Avrupa Birliği vatandaşlarının, Birleşik Krallık veya AB üye ülke vatandaşı olmayan ve İngiltere ve/veya AB dışında yaşayan eş ve 21 yaş altındaki çocukları Birleşik Krallıkta beraber yaşamak üzere İngiltere Yerleşim Vizesi başvurusunda bulunma imkânları bulunuyor.

AB ülkeleri içindeki serbest dolaşım hakkından doğan hareketliliğin bir sonucu olarak herhangi bir AB ülkesi vatandaşı izinsiz veya kısmi izinli olarak Birleşik Krallık’ta yaşayabilmektedir. Bu bağlamda Birleşik Krallığa yerleşmiş olan AB vatandaşlarının bulundukları ülke dışında yaşayan ve Birleşik Krallığa ancak vize alarak girebilecek eş ve 21 yaş altındaki çocukları için vize başvurusunda bulunma hakları bulunuyor.

AB Vatandaşlarının Bağımlısı olarak İngiltere Yerleşim Vizesi başvurusu yapacak olan çocuklarla ilgili dikkat edilmesi gereken husus, AB ülkeleri ve İngiltere dışındaki ülkelerin vatandaşı olan bağımlı çocukların İngiltere Yerleşim Vizesi başvurusu yapılabilmesi için 18 yaş altında olması gerekirken, AB vatandaşlarının bağımlısı olan çocuklar için geçerli olan yaş sınırının 21 olmasıdır.

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, Hırvatistan, İsveç ve Birleşik Krallık Vatandaşları AB üye ülke vatandaşı olarak serbest dolaşımdan faydalanabilirler. Birleşik Krallık harici bir AB üyesi ülkenin vatandaşı, Birleşik Krallık’ta yaşamaya başladıktan sonra eş ve 21 yaş altında olan çocukları için vizeye başvuru yapabiliyorlar.

2007 yılında Avrupa Birliği’ne dâhil olan Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarının diğer AB üyesi ülke vatandaşlarından farklı olarak Birleşik Krallık’ta çalışmak için izin almaları gerekiyordu. Bu geçici kısıtlamanın 2014 yılında yapılan değişiklikle kaldırılmasından bu yana ise bu iki ülkenin vatandaşları da diğer AB üyesi ülkelerin vatandaşları gibi herhangi bir izin olmaksızın Birleşik Krallık’ta veya diğer AB ülkelerinde çalışabilme ve dolaşım hakkını tam olarak elde etmiş oldular.

AB VATANDAŞI BAĞIMLILARI İÇİN İNGİLTERE YERLEŞİM VİZESİ - GENEL ŞARTLAR

Birleşik Krallıkta İngiltere’de yaşayan AB üye ülke vatandaşlarının AB üye ülke veya Birleşik Krallık vatandaşlığı olmayan eş ve 21 yaş altı çocukları ile beraber yaşayabilmeleri için AB üye ülkeleri arasında belirli düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler şunlardır;

 • AB üye ülke vatandaşı eş ve çocukları ile beraber Birleşik Krallıkta / İngiltere’de yaşamak isterse herhangi bir devlet sosyal yardımına ihtiyaç duymaksızın bağımlılarını geçindirebileceğini ispat etmek durumundadır. AB üye ülke vatandaşı olan kişi çalışıyorsa mevcut geliri ve varsa birikimi, çalışmıyorsa iş harici gelirleri ve varsa birikimi ailesini geçindirebilecek düzeyde olmalıdır. Geçinme düzeyi herhangi bir şarta bağlı olmayıp minimum geçinme sınırının yakalanması gerekir. Bu kapsamda her başvuru için şartlar kişinin maddi durumuna, gelirleri toplamı, birikimleri toplamı, harcamaları toplamı, hayat standartları ortalaması ve beklentilere göre belirlenir.
 • Birleşik Krallık’ta yaşayan eşin maddi durumu yeterli değilse kendisine katılacak olan eşinin çalışması da gündemdeyse maddi yeterlilik hesaplamalarına eşlerin her ikisinin de çalışması dâhil edilebilir.
 • Yine AB üye ülke vatandaşı olmayan eş ve çocukların kendi maddi imkânları da vize başvurusunda destekleyici olarak kullanılabilir.
 • Birleşik Krallık’ta aile olarak yaşamak istendiği için bu ailenin ikametine imkân veren uygun standartlarda ve büyüklükte yerleşim imkânının olması gerekmektedir.
 • AB üye ülke vatandaşının aile bireyleri için İngiltere yerleşim vizesine başvurabilmesi için aile bireyleri ile devam eden ilişkisinin gösterilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki, vize eş ve çocuklar Birleşik Krallık’ta / İngiltere’de yaşasın diye verilmez. Vize aile bütünlüğü korunsun, aileler birlikte yaşasın diye verilmektedir. Bu bağlamda aile bütünlüğünün ne kadar korunduğu, iletişimin devamlılığı ile ilgili de başvuruyu desteklemek gerekecektir
 • AB üyesi ülke vatandaşının eş ve çocuklarına AB üyesi ülke vatandaşı vasıtasıyla vize verilir. Yani AB üye ülke vatandaşı Birleşik Krallık’tan ayrıldığında aile üyelerinin de Birleşik Krallıktan ayrılması beklenir.
 • AB üyesi ülke vatandaşının eş ve çocuklarına ilk etapta verilecek olan vize (Family Permit) 6 ay geçerli olacaktır. Bu vize ile Birleşik Krallığa / İngiltere’ye giriş yapan ailenin vize uzatmak üzere yeniden başvuru yapması gerekecektir. Uzatma başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda 5 yıllık bir uzatma verilecektir.
 • AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının aileleri İngiltere Yerleşim Vizesi ile ülkeye girişlerinden itibaren 5 yıl sonra süresiz oturum, 6 yıl sonrasında da İngiliz Vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirler. Eğer ki İngiltere’de yaşayan AB üyesi ülke vatandaşı da sürekli oturum hakkı (Permanent Residency) veya İngiliz vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isterse o da aynı sürelere tabidir.

AB VATANDAŞI BAĞIMLILARI İÇİN İNGİLTERE YERLEŞİM VİZESİ - ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Birleşik Krallık’ta / İngiltere’de yaşayan AB üyesi ülkelerden birinin vatandaşı olan kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
 • İngiltere’de yaşayan AB üyesi ülke vatandaşının, AB üyesi ülke vatandaşı olmayan ve Birleşik Krallık / İngiltere vatandaşı olmayan eşi de 18 yaşından büyük olmalıdır.
 • Eşler mutlaka evlenmiş olmalıdır. AB üyesi ülke vatandaşları Birleşik Krallığa / İngiltere’ye taşınmak istedikleri sürece, evlilik gerçekleştirilmeden partnerleri ile ilgili bir hak talebinde bulunamazlar. Bu nedenle de eşler için resmi evliliğin veya birliktelik kaydının yapılmış olması gerekmektedir.
 • Eşlerin mutlaka tanışmış, yüz yüze görüşmüş olmaları gerekir. Vekâletle evliliğin mümkün olduğu ülkelerde evlenen çiftler mutlaka tanıştıklarını ispat etmek zorundadırlar.
 • Bağımlı olarak vize başvurusu yapacak olan AB üyesi ülke veya Birleşik Krallık / İngiltere vatandaşı olmayan çocuklar (öz, üvey veya evlatlık) 21 yaşından küçük olmalıdır.
 • Bağımlı olarak başvuru yapan üvey çocukların AB üye ülke vatandaşıyla evli olmayan annesinin / babasının çocuğun üzerindeki hakları konusu da vize değerlendirmesinde ele alınacaktır. Bu nedenle çocukların velayetleri ve anne/babanın çocuklarla görüşme haklarına riayet edecek bir başvuru yapılması gerekecektir.
 • AB üye ülke vatandaşlarının aileleri devlet sosyal yardımlarından, süresiz oturum hakkı elde edinceye kadar faydalanamayacaklar. Bu nedenle gelecek planlarının bu şekilde yapılması gerekmektedir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, Birleşik Krallığa / İngiltere’ye AB üyesi ülke vatandaşının aile bireyi olarak vize başvurusu yapmak isteyen ailelere tavsiyemiz web sitemizdeki bilgileri dikkatlice okumaları ve danışmanlarımızla iletişime geçerek başvuru hazırlıklarına en kısa sürede başlamalarıdır. CSS Legal aracılığı ile vize başvurusu yapmak istediğinizde, başvuru ile ilgili masrafınızı yatırmanız mukabilinde danışmanınız tarafından gönderilecek olan evrak listesindeki dokümanları mümkün olduğunca eksiksiz hazırlamanız ve danışmanınızın size yönelteceği sorulara mümkün olduğunca eksiksiz ve detaylı cevap vermeniz gerekecektir.

Firmamız uzmanları yapacakları ilk inceleme neticesinde başvuru ve dosyadaki eksik ve problemler hakkında sizi bilgilendirecekler ve başvurunuzun başarılı olabilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası belirleyeceklerdir. Danışmanınızın belirttiği ek bilgi ve dokümanları sağladıktan sonra başvurunuzla ilgili olan formlar, tercümeler, başvuru ve randevu yine danışmanınız tarafından sağlanacaktır.

AB üyesi ülke vatandaşlarının bağımlıları için yapılan yerleşim vizesi başvurularında hazırlık aşamasının formların doldurulmasından daha önemli olduğu unutulmamalıdır. Dosyanın hazırlığı ve eksik / problemli evrakların tespiti ile bu eksiklerin ve sorunların giderilmesi neticesinde formlarınız, başvuru dosyanız ve randevunuz son şeklini alabilecektir. Danışmanınız gerekli gördüğü durumlarda başvurunuzu desteklemek amacıyla “Sponsorluk Deklarasyonu” hazırlayacaktır.

AB üyesi ülke vatandaşının bağımlıları için yerleşim vizesi başvurularında randevu günü başvuru sahibinin parmak izi vermesinden itibaren başvuruların değerlendirilme süresi 3 ay yani 90 gündür. Yani başvurular 90 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Başvurunun niteliğine ve Konsolosluğun yoğunluğuna göre 90 güne kadar herhangi bir zamanda sonuç alınabilmektedir. Ancak genel eğilim başvuruların daha kısa sürede sonuçlanmasıdır. Başvurunuzun takibi CSS Legal tarafından yapılmakta ve sonuçlar yine tarafımızca teslim alınmaktadır. İngiltere Birleşik Krallık Konsolosluğu başvuru sahibini gerekli gördüğü takdirde mülakata çağırabilmektedir. Yine gerekli görüldüğünde İngiltere’de / Birleşik Krallıkta yaşayan eş telefon ile aranarak veya İngiltere / Birleşik Krallık içinde yetkili mercilere davet edilerek mülakata tabi tutulabilmekteler.

AB üyesi ülke vatandaşının bağımlıları için yapılan yerleşim vizesi başvurularının reddedilmemesi bütün dosya hazırlığının ana amacıdır. Ancak yine de bazı başvurularda başvuru sahipleri dosyanın hâkim tarafından incelenmesini istedikleri için bazı eksiklikleri gidermedikleri halde başvuru yapmayı tercih edebilmekteler. Bazen de başvuru sahibinin elinde olmayan ve engelleyemediği nedenlerden dolayı (resmi kayıt hataları, evrak zayii, bilgilerin başka dosyalarla karışması vs gibi) reddedilebilmekte. Başvuru haklı veya haksız (yanlış anlaşılma, evrak kaybı, kayıtlardaki hatalar vs gibi) nedenlerle reddedildiğinde başvuru sahiplerinin tam kapsamlı itiraz hakkı bulunmaktadır.

AB Vatandaşlarının Bağımlıları için İngiltere Yerleşim Vizesi başvuruları daha önce de değindiğimiz gibi oldukça dikkatli hazırlanması gereken başvurulardır. Bu bağlamda yapılacak başvuruların bir uzman danışmanlığında yapılması hem başvurunun olumlu sonuçlanması hem de herhangi bir sebeple karşılaşılabilecek vizenin reddi durumuna itiraz ederek sonucun olumluyla değiştirilebilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu İngiltere vizesi türü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve dosyanızı İngiltere Göçmenlik Hukuku konusunda uzman danışmanlarımızla birlikte hazırlamak için İngiltere Vizesi vasıtasıyla firmamızla iletişime geçebilirsiniz.  

"AB Vatandaşlarının Bağımlılarına İngiltere Vizesi" sayfası 18428 defa okundu