18 Yaş Altı Çocuklar için İngiltere Vizesi

Güncelleme Tarihi: 2022-04-27 16:21:18

18 yaş altındaki öz, üvey ve evlatlık çocuklar ebeveynlerinin her ikisiyle veya sadece biriyle beraber İngiltere'ye/Birleşik Krallık’a yerleşebilirler.

İngiltere’de/Birleşik Krallık’ta süresiz oturum sahibi (indefinite leave to remain) veya İngiliz vatandaşı (British Citizen) olarak yaşayan yerleşik kişilerin 18 yaş altındaki öz, üvey ve evlatlık çocuklarını İngiltere’ye yerleşmek amacıyla götürmeleri mümkündür. 18 yaş altındaki bu çocuklar ebeveynlerinin her ikisiyle veya sadece biriyle beraber İngiltere’ye yerleşebilirler. 18 yaş altı çocuklar için anne ve babalarının evli olma şartı bulunmamaktadır. Evli çiftler, beraber yaşayan çiftler, nişanlılar, boşanmış ebeveynler veya ayrılmış eşlerden olan çocuklar İngiltere yerleşim vizesi başvurusu yaparak İngiltere’de yerleşik olan ebeveynin yanına yerleşebilirler.

18 Yaş Altı Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesi başvurusunda da diğer İngiltere yerleşim vizesi başvurularında olduğu gibi minimum geçinme şartı ve aile bağlarının korunması şartı bulunmaktadır. Hem maddi şartın yerine getirildiğini ispat edebilmek hem de aile bağlarının yeterliliğini ispat edebilmek için ailelerin hazırlaması gereken evraklar aileden aileye değişiklik göstermektedir. 18 yaş altı çocuklara 18 Yaş Altı Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesi alması sonucu verilen oturum izni süresiz oturum (indefinite leave to remain) kapsamındadır. Yani çocuklar İngiltere’ye ilk gelirken zaten süresiz oturum ile beraber yerleşirler.

18 yaş altındaki evlatlık çocuklarda ise vize başvurusu yapılmadan önceki süreçte evlat edinen anne ve/veya baba ile evlatlık çocuğun en az 18 ay beraber yaşaması şartı bulunuyor. Bu 18 aylık yaşama şartını başvurudan önceki son 12 ay içerisinde bir zaman diliminde de beraber yaşamış olacak şekilde sağlayan ailelerin 18 yaş altı evlatlık çocukları yine İngiltere yerleşim vizesi ile İngiltere’ye/Birleşik Krallık’a yerleşebilirler. Evlatlık çocuklar da yine süresiz oturum (indefinite leave to remain) ile İngiltere’ye/Birleşik Krallık’a yerleşirler.

Çocuk Yerleşimcilerde Minimum Geçinme Şartı

9 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla İngiltere yerleşim (settlement) vizesi başvurularına getirilen maddi şart, 18 yaş altındaki çocukları da etkileyecek şekilde hazırlanmıştır. Yani sadece belirlenen minimum standartlarda gelir veya birikim gösterebilen aileler 18 yaş altındaki çocukların yerleşimci olarak İngiltere’ye götürebilirler.

Aile büyüklüğüne göre çocuk sayısı arttıkça minimum geçinme limiti de yükselmektedir. Dolayısıyla tek başına, annesi veya babası olmaksızın İngiltere’deki annesinin veya babasının yanına yerleşecek çocuk için minimum geçinme şartı £18.600,00 gelir veya bu gelire karşılık gelecek birikim olarak belirlenmiştir. Annesiyle veya babasıyla başvuru yapan ya da kardeşleriyle başvuru yapan çocuklarda ise her bir ek aile bireyi ek bir maliyet getirmektedir. İngiliz vatandaşı olan aile bireyleri ise bu hesaplamanın dışındadır. Ailenizin yerine getirmesi gereken maddi şartın alt limiti firmamız aracılığıyla başvuru yaptığınızda CSS Legal danışmanları tarafından hesaplanacaktır.

Anne veya babası İngiliz vatandaşıyken dünyaya gelen çocuklar doğal olarak İngiliz vatandaşlığına sahip olarak doğarlar. Çocuklarının zaten İngiliz vatandaşı olduğunu bilmeksizin çocukları için yerleşim vize başvurusu yapan aileler hem gereksiz bir maddi yük altına girmekte hem de gereksiz süreler başvuru sonuçlarını beklemekteler. Aynı şekilde çocuğunun İngiliz vatandaşlığı hakkı olduğunu bilmediği ve yeterli gelir düzeyini gösteremediği için bazı aileler yerleşim başvurularını ertelemekte veya hayat planlarını aile bütünlüğü olmadan yapmak zorunda kalmaktadırlar. CSS Legal olarak İngiliz vatandaşlığı hakkı olan çocuklar için gerekli vatandaşlık ve İngiliz pasaportu işlemlerini de yapmaktayız. 16 yaş altında ve İngiliz vatandaşı olarak doğan çocuklarınızın vatandaşlık ve İngiliz pasaportu işlemleri için CSS Legal uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

Çocuk Yerleşimcilerde Geçinme Şartı Harici Genel Şartlar

18 yaş altında olan ve anne-babasıyla birlikte Birleşik Krallık’ta yaşayan ebeveynin yanına yerleşecek olan çocuk için maddi şart haricinde İngiltere’deki ebeveyni ile olan ilişkisini gösterme zorunluluğu bulunmamaktadır. Çünkü annesiyle veya babasıyla beraber diğer ebeveynin yanına yerleşmek isteyen çocuklarda aile bağları anne-babanın iletişimiyle gösterilebiliyor. Yine 18 yaşından küçük ancak ebeveyni olmaksızın tek başına veya yine ebeveynleri olmaksızın kardeşleriyle beraber İngiltere’de yaşayan süresiz oturum sahibi (indefinite leave to remain) veya İngiliz vatandaşı (British Citizen) çocukların da Birleşik Krallık’ta yaşayan anne veya babasıyla olan iletişim ve sorumluluk bağının da gösterilmesi gerekmektedir.

18 yaşının altındaki çocuklar İngilizce öğrenme mecburiyeti olmaksızın vizeye başvuru yapabilirler. Ancak annesi veya babasıyla beraber başvuru yapan çocuklarda annesinin veya babasının vize başvurusu İngilizce dil bilme şartını yerine getiremediği için reddedildiğinde çocuğun vize başvurusu da reddedilecektir. Bu nedenle aile başvurularında dikkatli davranılması önemlidir.

İngiltere’ye 18 Yaş Altı Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesi başvurusu yapacak çocuktan maddi ve manevi olarak sorumlu bulunan anne ve/veya babanın İngiltere’de yerleşik olan ebeveyn olması gerekir. Yani çocuğun ihtiyaçları ve eğitimiyle ilgilenen anne veya baba İngiltere dışında yaşayan ise Birleşik Krallık’taki anne veya baba sadece anne veya baba olduğu için çocuğu İngiltere yerleşim vizesi ile İngiltere’ye götürme hakkı elde edemez. Bu bağlamda çocuğun bakımında hangi ebeveynin sorumlu olduğu noktasında tutarlı davranmak gerekir.

Bu anlamda CSS Legal danışmanları hangi aile yapılarında çocuğun İngiltere’ye / Birleşik Krallık’a yerleşmesinin daha imkân dâhilinde olduğunu tespit edecekler ve başvurularınızı bu bağlamda şekillendireceklerdir. Hangi ebeveynin çocuğun veya çocukların bakımında daha sorumlu olduğu meselesi başvurular için hayati önemdedir. Zira maddi şartları ve aile bağları şartlarını mükemmel şekilde yerine getirmesine karşın bir anne/baba ile evlat arasında bakım ve sorumluluk bağı yoksa çocuğun İngiltere yerleşim vizesi başvurusu başka bir sebebe ihtiyaç duyulmaksızın reddedilebilir. Hangi ebeveynin sorumlu olduğu konusunda farklı yönetmelik ve kılavuzlarda farklı açıklamalar yapılmıştır ancak net bir şekilde sorumluluk tanımı yapılmamıştır.

Bu nedenle de bu durumda yüzlerce dava açılmış ve mahkemeler her ailenin kendi koşulları içinde nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin farklı tespitler yapmışlar veya daha önce başka mahkemelerce verilmiş benzer kararları referans almışlardır. Yani mahkemelerin vermiş olduğu birçok karar içerisinden sizin aile yapınıza hangi kararın daha yakın olduğunun tespit edilmesi ve bu tespite göre başvurunuzun şekillendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca tek sorumlu ebeveyn demek sadece çocuğun geçimini sağlamak demek değildir.

Yani İngiltere’de/Birleşik Krallık’ta yaşayıp da çocuğun bakımı için çocuğun kendi ülkesinde yaşayan anne veya babasına para göndermek tek başına çocuk üzerinde sorumluluk sahibi olmak değildir. Duygusal iletişim ve bağlılık, okul eğitimi, ahlaki eğitimi gibi konularda da çocuğun sorumluluğunun İngiltere’de yaşayan anne veya baba tarafından sağlanıyor olması gerekmektedir. Bu bağlamda Birleşik Krallık’ta yaşayan bir anne veya babanın çocuğunun mükemmel olarak her ihtiyacını karşılayamayacağı açıktır. Nitekim vize başvurusunun da amacı bu noktada netleşir.

Çocuktan tek sorumlu olan anne veya baba bu sorumluluğunu hakkıyla yerine getiremediği veya getiremeyeceği için çocuğu kendi yaşadığı ülkeye götürmek isteyebilir ve bu ebeveynin ve çocuğun doğal hakkıdır. Bu nedenle durumunuzun tespiti başvuruda hayati önem taşır. İngiltere Konsolosluğu diğer İngiltere yerleşim vizesi başvurularında olduğu gibi 18 yaş altındaki çocukların yerleşim başvurularını da oldukça detaylı şekilde incelemektedir.

Dolayısıyla tüm gerekliliklerin yerine getirildiği konusunda İngiltere Konsolosluğu’nu ikna edici olmak gerekmektedir. Bu nedenle de başvurunuzun vize bölümüne gönderilmeden önce bir uzman tarafından incelenerek vize memurunun verebileceği muhtemel kararların değerlendirilmesi, başvurunun geliştirilmesi ve gerekirse ek evraklarla desteklenmesi olumlu sonuç alabilmek açısından faydalı olacaktır. 18 yaş altında ancak anne veya babasından biri vefat etmiş çocuklarda İngiltere’de/Birleşik Krallık’ta yaşayan hayattaki anne veya babasının yanına yerleşmek isteyen çocuklarda ise anne veya babasıyla iletişim ve maddi bağ devam ettiği sürece İngiltere yerleşim vizesi başvurusu yaparak İngiltere’ye gidebilmektedirler.

18 yaş altındaki çocuklar için de geçerli olan ve 9 Temmuz 2012 itibarıyla yürürlüğe giren maddi şartı yerine getiren aileler çocukları İngiltere’ye gelmeden zaten devletten sosyal yardım alamayacakları bir gelir düzeyine kavuşmuş oluyorlar. Yine çocukların Birleşik Krallık’ta geçici vize (limited leave to remain) ile kaldıkları süre içinde, süresiz oturum izni (indefinite leave to remain) alıncaya kadar aile maddi imkânlarının yine belirtilen minimum maddi imkânlarda olması gerekmektedir. Bu sebeple de çocuklar yerleşim yaptıktan sonra da devlet yardımı alamayacaklardır. Bu nedenle başvuru öncesi gelecek planlarınızın devletten sosyal yardım alamayacağınız bilincinde hazırlanması gerekmektedir.

18 Yaş Altı Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesibaşvurusu 18 yaş altındaki öz çocuklar için yapılabileceği gibi 18 yaşından küçük üvey çocuklar ile yine 18 yaşından küçük evlatlıklar için de geçerlidir. Bütün başvuru şartları öz, üvey ve evlatlık çocuklar için aynıdır. Aynı şekilde evlilik dışı doğan 18 yaş altıdaki çocuklar da İngiltere yerleşim vizesi alarak İngiltere’de/Birleşik Krallık’ta süresiz oturum sahibi (indefinite leave to remain) veya İngiliz vatandaşı (British Citizen) olan anne veya babasının yanına yerleşebilirler. Önemli olan evlilik dışı doğan çocukların özel bir durum olduğunun bilincinde olarak dosyanızın hazırlanmasıdır.

18 yaşından büyük olan çocukların İngiltere’de süresiz oturum sahibi (indefinite leave to remain) veya İngiliz vatandaşı (British Citizen) olan anne veya babasının yanına çocuk vizesi ile yerleşebilmesi mümkün değildir. 18 yaşından büyük çocuklar Diğer Bağımlı Akraba statüsünde değerlendirilmekteler. Prensip olarak 18 yaşından büyük çocuklar için de yerleşim başvurusu yapmak mümkün olmasına karşın kişilerin 18 yaşından sonra ailelerinin bakımı olmaksızın kendi hayatlarını yönetebilecekleri varsayıldığı için çocuk İngiltere/Birleşik Krallık dışında yalnız yaşıyor olsa bile vize alması anlamında sorunlar yaşanacaktır. Bu nedenle yaşı 18’e yakın olan çocuklarınızı vakit kaybetmeden yerleşim başvurusu yaparak yanınıza almanız faydalı olacaktır.

18 yaşından küçük olmasına rağmen evli olan çocuklar da çocuk kategorisinde İngiltere yerleşim vizesi başvurusu yapamazlar. Zira evli olan çocuk maddi olarak yetersiz olsa bile kendi bakımını kendisi yapabiliyor olarak değerlendirilir. Bu nedenle de 18 yaşından küçük olsa bile evlenmiş olan çocuklar çocuk kategorisinde yerleşim vize başvurusu yaparak İngiltere’deki/Birleşik Krallık’taki ebeveynlerinin yanına yerleşemezler. Diğer yerleşim vizesi başvurularında olduğu gibi 18 Yaş Altı Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesi’nde de başvurununreddedilmemesi bütün dosya hazırlığının ana amacıdır. Ancak yine de bazı başvurularda başvuru sahipleri dosyanın hâkim tarafından incelenmesini istedikleri için bazı eksiklikleri gidermedikleri halde başvuru yapmayı tercih edebilmekteler.

Bazen de başvuru sahibinin elinde olmayan ve engelleyemediği nedenlerden dolayı (resmi kayıt hataları, evrak zayii, bilgilerin başka dosyalarla karışması vs.) reddedilebilmektedir. Başvuru haklı veya haksız (yanlış anlaşılma, evrak kaybı, kayıtlardaki hatalar vs.) nedenlerle reddedildiğinde tam kapsamlı itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz hakkının ne olduğu ve nasıl kullanılabileceği ile ilgili olarak da firmamızla iletişime geçebilirsiniz. 18 Yaş Altı Çocuklar için İngiltere Yerleşim Vizesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve dosyanızı İngiltere Göçmenlik Hukuku konusunda uzman danışmanlarımızla birlikte hazırlamak için İngiltere Vizesi vasıtasıyla firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

"18 Yaş Altı Çocuklar için İngiltere Vizesi" sayfası 14841 defa okundu