İngiltere Vize Redlerine İtirazlar

Güncelleme Tarihi: 2022-04-27 16:53:48

Ret mektubunda yazan itiraz hakkının olup olmadığına dair bilgiye göre İngiltere vizesi başvurusunun reddinin idari itiraz ile tekrar incelenmesini ya da itiraz davası ile İngiltere Göçmenlik Mahkemesi tarafından karara bağlanmasını isteyebilirsiniz.

İngiltere vizesi başvurularınız reddedildiyse bu redde karşı itiraz hakkınız olabilir. Ret mektubunuzda bir itiraz hakkınızın olup olmadığı ve idari itiraz mı yapabilirsiniz yoksa itiraz davası mı açabilirsiniz bu belirtilecektir. Yani ret mektubunuzda belirtilecek olan itiraz hakkınızın kapsamına görevize başvurunuzun reddinin idari itiraz ile tekrar incelenmesini veya itiraz davası açılarak İngiltere Göçmenlik Mahkemesi tarafından karara bağlanmasını isteyebilirsiniz.
İngiltere Göçmenlik Mahkemesi, gerek İngiltere içerisinde yapılan oturum veya kalma izni başvurularının retlerini ve gerekse İngiltere dışından yapılan vize başvurularının retlerine itiraz davasıaçma hakkı tanınıyor ve itiraz başvurusu yapılmış ise inceleme yetkisine sahip özel yetkili bir mahkemedir.

İngiltere Göçmenlik Mahkemesi yapacağı incelemelerde İngiltere göçmenlik kanun ve kurallarının gereğince uygulanıp uygulanmadığını her dosya üzerinde tespit etmek ve bu çerçevede kararını vermek zorundadır. Bu mahkemenin vereceği kararların neticesi olarak eğer lehinize bir karar çıktı ise yapmış olduğunuz vize başvurusu ilk etapta İngiltere Konsolosluğu tarafından reddedilmiş olsa bile bu karar geri çekilecek ve başvuru sahibine vize verilecektir.

İtiraz hakkının kapsamının ne olduğu, bu mekanizmanın nasıl işlediği ve itirazlar ile ilgili süreç ve prosedürün ne olduğu burada detaylı bir şekilde açıklanamayacak kadar kapsamlı ve komplike bir konudur. Ancak, burada yapılmak istenen bu hak ile ilgili fikir sahibi olmanızı sağlamak ve bu anlamda bu hakkın genel çerçevelerini çizmek olup, İngiltere vizesi başvurusu reddedilen ve itiraz etmek isteyen kişilere tavsiyemiz firmamız ofisleri ile bir an önce (zamanaşımı sürelerini geçirmemek ve var olan hakkınızı kaybetmemek için) irtibata geçmeleridir.

Öncelikle şu bilinmelidir ki her tür İngiltere vizesi için itiraz hakkı tanınmamıştır. Aşağıda itiraz hakkı bulunmayan vize türlerinden bazıları sıralanmıştır. İtiraz hakkı tanınmayan vizesi türlerinden birisine başvuru yapan kişilerin yapacakları vize başvurusu reddedildiği takdirde buna karşı burada açıklandığı şekliyle itiraz etme haklarından yoksun olacaklardır.

  1. İngiltere turist (ziyaretçi) vizesi başvuruları
  2. 6 aydan kısa süreli öğrenim için İngiltere kısa dönem öğrenci vizesi başvuruları
  3. Öğrenim süresi 6 aydan fazla olacaksa ancak öğrenim görülecek kurum henüz belli değilse, bu halde yapılacak İngiltere öğrenci (öğrenci adayı) vizesi başvuruları
  4. Yukarıdaki şahısların aile bireyleri olarak yapılacak olan İngiltere vizesi başvuruları
  5. İngiltere göçmenlik kuralları tarafından öngörülmeyen bir amaç için yapılan İngiltere vizesi başvuruları

İtiraz hakkının bulunmadığı İngiltere vizesi türleri yukarıdakilerden ibaret olmamakla beraber en önemli örnekleri bunlardır.

Bu İngiltere vizesi başvurusu türlerinden birisine başvuru yapan kişinin reddedilmesi halinde bu redde karşı itiraz söz konusu olamayacaktır. Bu halde reddedilmiş olan vize başvurusunun ret gerekçelerini göz önünde bulundurarak redde gerekçe olan unsurların ortadan kaldırılması veya gerekli olan yeni belge ve bilgilerin sağlanabiliyor olması ve bu şekilde ikinci ve yeni bir başvurunun yapılması gerekir. Ret gerekçelerinde gösterilen sebeplerin tam olarak ne anlama geldiği ve neler yapabileceğiniz veya yapamayacağınızı belirlemek ve konu ile ilgili sağlıklı ve detaylı bilgilere ulaşabilmek için web sitemizin ilgili bölümlerinde yer alan açıklamalardan faydalanabilir ve buna ek olarak veya bunun yerine Londra veya Türkiye’de bulunan ofislerimiz ile iletişim detaylarımızı kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda sıralanan İngiltere vizesi başvurularından birisi reddedilmiş ve itiraz hakkınız olmadığı için itiraz edemiyor olsanız bile, şayet verilen bu ret kararının İngiltere 1998 İnsan Hakları Yasası veya İngiltere 1976 Ayrımcılık Yasası hükümlerine aykırılığı ispatlanabilecek ise yukarıda bahsedilen sınırlamalara rağmen bu iki yasanın ilgili hükümleri gereğince ve bu iki yasa ile sınırlı kalacak şekilde bir itiraz hakkınız mevcut olup bu sınırlandırılmış itiraz hakkınız ile ilgili bir itiraz başvurusu yapmak için firmamız ile irtibata geçebilirsiniz.

Son düzenlemelerden önce yukarıda sıralanan ve itiraz edilemeyecek İngiltere vizesi türlerinin tek istisnası İngiltere turist vizesi türlerinden aile ziyareti amaçlı İngiltere vizesi başvurularıydı. Şayet bir aile bireyini ziyaret amaçlı olarak İngiltere turist (ziyaretçi) vizesibaşvurusu yaptınız ve bu vize başvurunuz reddedildiyse yukarıdaki belirtilen sınırlamaların bir istisnası olarak itiraz hakkı vardı. Bunun için yapmış olduğunuz İngiltere vizesi başvurusunun aile ziyareti kapsamında değerlendirilmiş olması gerekmekteydi. Ailenizin herhangi bir üyesini ziyaret amacıyla İngiltere vizesi başvurusu yapmış olmanız size bu hakkın tanınmasını sağlamayıp, İngiltere göçmenlik kanun ve kurallarınca öngörülen ve listelenmiş bulunan aile üyelerinizden birisinin ziyaret amacıyla yapacağınız İngiltere vizesi başvurularınız için bu hak tanınıyordu. Ancak son yapılan düzenlemelerle artık aile ziyareti amacıyla yapılan İngiltere ziyaretçi vizesi başvuruları için de itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili sorularınız ve daha detaylı bilgi için firmamız uzmanları ile irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen vize türleri için itiraz hakkınızın olacağı genel olarak söylenebilir. Bu itiraz hakkınızın nasıl kullanılabileceği ile ilgili firmamız uzmanları ile irtibata geçmeniz ve yapılacak olan itiraz başvurularının başarı şansının ne olabileceği ile ilgili bilgi almanız önemle tavsiye edilir. Bunun gerekçesi, her itirazın itiraz sahibin özel durumlarına göre ve bu şartların değerlendirilmesi sonucu verilen ret kararlarının gerekçelerine göre değişen başarı oranlarına sahip olabileceğidir. Bu sebeple, eğer vizebaşvurunuz size itiraz hakkı tanıyan türden bir İngiltere vizesi başvurusu ise ve itiraz etmek istiyorsanız zaman kaybetmeden firmamız ile irtibata geçmelisiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi zamanaşımı sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Burada bu zamanaşımı sürelerinin ne olduğunu sırasıyla belirtmek isteriz;

Zamanaşımı Süreleri

  1. Eğer reddedilen başvuruyu ret kararı başvuru sahibinin İngiltere göçmenlik hizmetleri tarafından tutuklu olduğu süreç içerisinde verilmiş ise bu kararın başvuru sahibine ulaşmasından itibaren 5 işgünü
  2. Eğer başvuru sahibi İngiltere’de bulunmaktaysa ve tutuklu değilse, ret kararının başvuru sahibine ulaşmasından veya ulaşmış sayıldığı günden itibaren 10 işgünü
  3. Eğer reddedilen başvuru sahibi başvuruyu İngiltere dışından yapmış ise (mesela Türkiye’de İngiltere Konsolosluğu’na yapılanvize başvuruları ) bu başvurunun reddedildiğinin bu şâhısa ulaştığı tarihten veya ulaştığı varsayılan tarihten itibaren 28 gün (işgünü değil) içerisinde itiraz başvuruları yapılmış olmalıdır.

Yukarıdaki sürelere uyulmadığı takdirde itiraz başvurusu yapılamayacaktır ve bu hak kaybedilmiş olacaktır. Bunun tek istisnası bu zamanaşımı sürelerinin kaçırılmasının gerekçelerinin mahkemeye bildirilmesi ve bu sürelerin uzatılmış sayılmasını isteyen başvuru yapmaktır. Ancak böyle bir zamanaşımı süresinin uzatımı talebinde bulunabilmek için oldukça geçerli olabilecek, inandırıcı ve genel olarak başvuru sahibinin elinde olmayan sebeplerle bu başvurunun zamanaşımı süreleri içerisinde yapılamamış olduğunun inandırıcı şekilde ortaya konulabilmesi gerekmektedir. Bu tür sürelerinin uzatılmış sayılmasını sağlama amaçlı yapılan başvuruların başarı şansının oldukça düşük olduğu ve sadece istisnai hallerde bu uzatmaların karara bağlandığını tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz. Bu da zamanaşımı sürelerinin ne derecede önemli olduğunu gösteren diğer bir unsur olarak dikkate alınmalıdır.

Yukarıdaki paragrafta verilen zamanaşımı süreleri incelendiğinde bu sürelerin çok kısa olduğu görülecektir. Bu kısa süreler içerisinde itiraz edip etmeyeceğinize bir an önce karar verip şayet itiraz edeceksiniz zaman kaybetmeden itiraz dosyanızın sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak üzere firmamız ile irtibata geçmenizi tavsiye etmekteyiz.

İngiltere vizesi başvuruları ve sonrasında yapılacak olan uzatma başvuruları gibi başvurular oldukça dikkatli hazırlanması gereken başvurulardır. Bu nedenle yapılacak başvuruların bir uzman danışmanlığında yapılması hem başvurunun olumlu sonuçlanması hem de herhangi bir sebeple karşılaşılabilecek vizenin reddi durumuna itiraz ederek sonucun olumluyla değiştirilebilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Firmamızla irtibata geçmeniz halinde İngiltere ve Türkiye’de bulunan ofislerimizdeki uzman danışmanlarımız gerek Türkiye’den yapacağınız ilk başvurunuzda gerekse de İngiltere’den yapacağınız uzatma başvurularınızda veya ret alınması durumunda itiraz başvurularınızda size yardımcı olacaktır. İngiltere vizesi retlerine karşı yapılabilecek itirazlar ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve dosyanızı İngiltere Göçmenlik Hukuku konusunda uzman danışmanlarımızla birlikte hazırlamak için İngiltere Vizesi vasıtasıyla firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

"İngiltere Vize Redlerine İtirazlar" sayfası 45410 defa okundu