İngiltere Vizesi İtiraz Davaları

Güncelleme Tarihi: 2022-04-27 16:43:40

Şayet İngiltere vizesi başvurunuz reddedildiyse bu redde karşı itiraz hakkınız olabilir. Eğer böyle bir itiraz hakkınız var ise İngiltere vizesi başvurunuzun tekrar incelenmesini ve İngiltere Göçmenlik Mahkemesi tarafından karara bağlanmasını isteyebilirsiniz.

İngiltere Göçmenlik Mahkemesi gerek İngiltere içerisinde yapılan oturum veya kalma izni başvurularının retlerini ve gerekse İngiltere dışından yapılan İngiltere vizesi başvurularının retlerini itiraz hakkı tanınıyor ve itiraz başvurusu yapılmış ise inceleme yetkisine sahip özel yetkili bir mahkemedir.

İngiltere Göçmenlik Mahkemesi yapacağı incelemelerde İngiltere göçmenlik kanun ve kurallarının gereğince uygulanıp uygulanmadığını her dosya üzerinde tespit etmek ve bu çerçevede kararını vermek zorundadır. Bu mahkemenin vereceği kararların neticesi olarak eğer lehinize bir karar çıktı ise yapmış olduğunuz İngiltere vizesi başvurusu ilk etapta İngiltere Başkonsolosluğu tarafından reddedilmiş olsa bile bu karar geri çekilecek ve başvuru sahibine İngiltere vizesi verilecektir.

İtiraz hakkının kapsamının ne olduğu, bu mekanizmanın nasıl işlediği ile itirazlar ile ilgili süreç ve prosedürün ne olduğu burada detaylı bir şekilde açıklanamayacak kadar kapsamlı ve komplike bir mevzudur. Ancak, burada yapılmak istenen bu hak ile ilgili fikir sahibi olmanızı sağlamak ve bu anlamda bu hakkın genel çerçevelerini çizmek olup, İngiltere vizesi başvurusu reddedilen ve itiraz etmek isteyen kişilere tavsiyemiz firmamızın ofisleri ile bir an önce (zamanaşımı sürelerini geçirmemek ve var olan hakkınızı kaybetmemek için) irtibata  geçmeleridir.

Öncelikle her tür İngiltere vizesi için itiraz hakkı tanınmamıştır. Aşağıda itiraz hakkı bulunmayan vize türlerinden bazıları sıralanmıştır. İtiraz hakkı tanınmayan İngiltere vizesi türlerinden birisine başvuru yapan kişilerin yapacakları İngiltere vizesi başvurusu reddedildiği takdirde buna karşı burada açıklandığı şekliyle itiraz etme haklarından yoksun olacaklardır.

  • İngiltere turist (ziyaretçi) vizesi başvuruları ,
  • 6 aydan kısa süreli öğrenim için İngiltere kısa dönem öğrenci vizesi başvuruları,
  • Öğrenim süresi 6 aydan fazla olacaksa ancak öğrenim görülecek kurum henüz belli değilse, bu halde yapılacak İngiltere öğrenci (öğrenci adayı) vizesi başvuruları
  • Yukarıdaki şahısların aile bireyleri olarak yapılacak olan İngiltere vizesi başvuruları,
  • İngiltere göçmenlik kuralları tarafından öngörülmeyen bir amaç için yapılan İngiltere vizesi başvuruları,
  • Ayrıca Ankara Anlaşması İngiltere vizesine de mahkeme yolu ile itiraz hakkı kaldırılmıştır ve yalnızca idari itiraz hakkı bulunmaktadır.

İtiraz hakkının bulunmadığı İngiltere vizesi türleri yukarıdakilerden ibaret olmamakla beraber en önemli örnekleri bunlardır. Bu İngiltere vizesi başvurusu türlerinden birisine başvuru yapan kişinin reddedilmesi halinde bu redde karşı itiraz söz konusu olamayacaktır. Bu halde tek alternatif reddedilmiş olan İngiltere vizesi başvurusunun ret gerekçelerini göz önünde bulundurarak redde gerekçe olan unsurların ortadan kaldırılması veya gerekli olan yeni belge ve bilgilerin sağlanabiliyor olması ve bu şekilde ikinci ve yeni bir başvurunun yapılmasıdır. Ret gerekçelerinde gösterilen sebeplerin tam olarak ne anlama geldiği ve neler yapabileceğiniz veya yapamayacağınızı belirlemek ve konu ile ilgili sağlıklı ve detaylı bilgilere ulaşabilmek için web sitemizin yeniden başvuru yapmak ile ilgili bölümünde yer alan açıklamalardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca firmamız uzmanları ile Londra veya Türkiye ofisleri iletişim detaylarımızı kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

Buna ek olarak şunu da hatırlatmak isteriz; yukarıda sıralanan İngiltere vizesi başvurularından birisi reddedilmiş ve itiraz hakkınız olmadığı için itiraz edemiyor olsanız bile, verilen bu ret kararının İngiltere 1998 İnsan Hakları Yasası veya İngiltere 1976 Ayrımcılık Yasası hükümlerine aykırılığı ispatlanabilecek ise sınırlamalara rağmen bu iki yasanın ilgili hükümlerine binaen ve bu iki yasa ile sınırlı kalacak şekilde bir itiraz hakkınız mevcuttur.  Bu sınırlandırılmış itiraz hakkınız ile ilgili bir itiraz başvurusu yapmak için firmamız ile irtibata geçebilirsiniz.

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen İngiltere vizesi türleri için başka bir yolla da olsa itiraz hakkınızın olacağı genel olarak söylenebilir. Bu itiraz hakkınızın nasıl kullanılabileceği ile ilgili firmamız uzmanları ile irtibata geçmeniz ve yapılacak olan itiraz başvurularının başarı şansının ne olabileceği ile ilgili bilgi almanız önemle tavsiye edilir. Bunun gerekçesi, her itirazın itiraz sahibin özel durumlarına göre ve bu şartların değerlendirilmesi sonucu verilen ret kararlarının gerekçelerine göre değişen başarı oranlarına sahip olabileceğidir. Bu sebeple, eğer İngiltere vizesi başvurunuz size itiraz hakkı tanıyan türden bir İngiltere vizesi başvurusu ise ve itiraz etmek istiyorsanız zaman kaybetmeden firmamız ile irtibata geçmelisiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi zamanaşımı sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Burada bu zaman aşımı sürelerinin ne olduğunu sırasıyla belirtmek isteriz;

  • Eğer reddedilen başvuruyu ret kararı başvuru sahibinin İngiltere göçmenlik hizmetleri tarafından tutuklu olduğu süreç içerisinde verilmiş ise bu kararın başvuru sahibine ulaşmasından itibaren 5 iş günü,
  • Eğer başvuru sahibi İngiltere’de bulunmakta ve tutuklu değilse, ret kararının başvuru sahibine ulaşmasından veya ulaşmış sayıldığı günden itibaren 10 iş günü,
  • Eğer reddedilen başvuru sahibi başvuruyu İngiltere dışından yapmış ise(mesela Türkiye’de İngiltere Başkonsolosluğu’na yapılan İngiltere vizesi başvuruları) bu başvurunun reddedildiğinin bu şâhısa ulaştığı tarihten veya ulaştığı varsayılan tarihten itibaren 28 gün (işgünü değil) içerisinde itiraz başvuruları yapılmış olmalıdır. Aksi takdirde itiraz başvurusu yapılamayacaktır ve bu hak kaybedilmiş olacaktır. Bunun tek istisnası bu zamanaşımı sürelerinin kaçırılmasının gerekçelerinin mahkemeye bildirilmesi ve bu sürelerin uzatılmış sayılmasını isteyen başvuru yapmaktır. Ancak böyle bir zamanaşımı süresinin uzatımı talebinde oldukça geçerli olabilecek, inandırıcı ve genel olarak başvuru sahibinin elinde olmayan sebepler ile bu başvurunun zamanaşımı süreleri içerisinde yapılamamış olduğunun inandırıcı şekilde ortaya konulabilmesi gerekmektedir. Bu tür zaman aşımı sürelerinin uzatılmış sayılmasını sağlamak için yapılan başvuruların başarı şansının oldukça düşük olduğu ve sadece istisnai hallerde bu uzatmaların karara bağlandığını tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz. Bu da zamanaşımı sürelerinin ne derecede önemli olduğunu gösteren diğer bir unsur olarak dikkate alınmalıdır.

Dolayısıyla, yukarıdaki paragrafta verilen zamanaşımı süreleri incelendiğinde bu sürelerin çok kısa olduğu görülecektir. Bu kısa süreler içerisinde itiraz edip etmeyeceğinize bir an önce karar verip şayet itiraz edeceksiniz zaman kaybetmeden itiraz dosyanızın sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak üzere firmamız ile irtibata geçmenizi tavsiye etmekteyiz. Son olarak, genel anlamda İngiltere vizesi başvurusu retlerine karsı yapılan itirazların sayılarının ne olduğu ve bunların hangi oranlarda başarılı sonuçlandığı ile ilgili bilgilere ulaşmak isteyenlere tavsiyemiz web sitemizin istatistikler bölümünü incelemeleridir. Her çeşit İngiltere vizesive İngiltere ile ilgili her konuda profesyonel danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız lütfen İngiltere vizesi üzerinden uzman ve tecrübeli danışmanlarımızla iletişime geçiniz.

"İngiltere Vizesi İtiraz Davaları" sayfası 10403 defa okundu