İngiltere Vizesi İdari İtirazlar

Güncelleme Tarihi: 2022-04-27 16:41:11

İngiltere vizesi başvurusu reddedilen kişilerin bu redde karşı idari itiraz hakkınız bulunup bulunmadığı ret mektubunda belirtilecek ve buna göre vize başvurusunun reddinin tekrar incelenmesi talebinde bulunulabilecektir.

İngiltere vizesi başvurularınız reddedildiyse bu redde karsı idari itiraz hakkınız olabilir. Eğer böyle bir itiraz hakkınız var ise vize başvurunuzun reddinin tekrar incelenmesini isteyebilirsiniz. İngiltere dışından yapılan başvurularda İngiltere Konsolosluğu’na, İngiltere içinden yapılan başvurularda ise Home Office’e (İçişleri Bakanlığı) başvurarak inceleme isteyebilirsiniz. Başvuru sahiplerine İngiltere içerisinden yapılan vize başvurularının retleri, İngiltere dışından yapılan vize başvurularının retleri ve sınırda iptal edilen vizeler için de idari itiraz hakkı tanınmıştır. İngiltere Konsolosluğu’na ya da Home Office’e (İçişleri Bakanlığı) yapılabilen idari itiraza yalnızca vize memurunun hatası olduğu gerekçesi ile başvuru yapılabilmektedir.

Vize retlerine karşı itiraz hakkının kapsamının ne olduğu, bu mekanizmanın nasıl işlediği ile itirazlar ile ilgili süreç ve prosedürün ne olduğu burada detaylı bir şekilde açıklanamayacak kadar kapsamlı ve komplike bir mevzudur. Ancak, burada yapılmak istenen bu hak ile ilgili fikir sahibi olmanızı sağlamak ve bu anlamda bu hakkın genel çerçevelerini çizmek olup, İngiltere vizesi başvurusu reddedilen ve itiraz etmek isteyen kişilere tavsiyemiz firmamız ofisleri ile bir an önce (zamanaşımı sürelerini geçirmemek ve var olan hakkınızı kaybetmemek için) irtibata  geçmeleridir.

Öncelikle her tür İngiltere vizesi için idari itiraz hakkı tanınmamıştır. Aşağıda itiraz hakkı bulunmayan vize türlerinden bazıları sıralanmıştır. İdari itiraz hakkı tanınmayan İngiltere vizesi türlerinden birisine başvuru yapan kişilerin yapacaklarıvize başvurusu reddedildiği takdirde buna karşı burada açıklandığı şekliyle itiraz etme haklarından yoksun olacaklardır.

  1. 20 Ekim 2014 tarihinden önce puan bazlı sistem (the points-based system) altında yapılan Tier-4 İngiltere Uzun Dönem Öğrenci Vizesi başvuruları
  2. 2 Mart 2015 tarihinden önce puan bazlı sistem (the points-based system) altında yapılan Tier 1, 2 ve 5 vizesi kategorilerinde
  3. İngiltere turist (ziyaretçi) vizesi başvuruları
  4. Korunma talepleri
  5. İnsan haklarına ilişkin talepler

İdari itiraz hakkının bulunmadığı İngiltere vizesi türleri yukarıdakilerden ibaret olmamakla beraber en önemli örnekleri bunlardır. Bu vize başvurusu türlerinden birisine başvuru yapan kişinin reddedilmesi halinde bu redde karşı itiraz söz konusu olamayacaktır. Bu halde tek alternatif reddedilmiş olan İngiltere vizesi başvurusunun ret gerekçelerini göz önünde bulundurarak redde gerekçe olan unsurların ortadan kaldırılması veya gerekli olan yeni belge ve bilgilerin sağlanabiliyor olması ve bu şekilde ikinci ve yeni bir başvurunun yapılmasıdır. Ret gerekçelerinde gösterilen sebeplerin tam olarak ne anlama geldiği ve neler yapabileceğiniz veya yapamayacağınızı belirlemek ve konu ile ilgili sağlıklı ve detaylı bilgilere ulaşabilmek için web sitemizin yeniden başvuru yapmak ile ilgili bölümünde yer alan açıklamalardan faydalanabilir ve firmamız uzmanları ile iletişim detaylarımızı kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

İdari itiraz hakkınızın nasıl kullanılabileceği ile ilgili firmamız uzmanları ile irtibata geçmeniz ve yapılacak olan itiraz başvurularının başarı şansının ne olabileceği ile ilgili bilgi almanız önemle tavsiye edilir. Bunun gerekçesi, her itirazın itiraz sahibin özel durumlarına göre ve bu şartların değerlendirilmesi sonucu verilen ret kararlarının gerekçelerine göre değişen başarı oranlara sahip olabileceğidir. Bu sebeple, eğer İngiltere vizesi başvurunuz size idari itiraz hakkı tanıyan türden bir vize türü ise ve itiraz etmek istiyorsanız zaman kaybetmeden firmamız ile irtibata geçmelisiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi zamanaşımı sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Burada bu zamanaşımı sürelerinin ne olduğunu sırasıyla belirtmek isteriz; Zamanaşımı Süreleri

  • Başvuruyu ret kararı başvuru sahibinin İngiltere göçmenlik hizmetleri tarafından tutuklu olduğu süreç içerisinde verilmiş ise bu kararın başvuru sahibine ulaşmasından itibaren 5 işgünü
  • Başvuru sahibi İngiltere’de bulunmakta ve tutuklu değilse, ret kararının başvuru sahibine ulaşmasından veya ulaşmış sayıldığı günden itibaren 10 işgünü
  • Eğer reddedilen başvuru sahibi başvuruyu İngiltere dışından yapmış ise ( mesela Türkiye’de İngiltere Konsolosluğu’na yapılan vize başvuruları ) bu başvurunun reddedildiğinin bu şâhısa ulaştığı tarihten veya ulaştığı varsayılan tarihten itibaren 28 gün (işgünü değil) içerisinde itiraz başvuruları yapılmış olmalıdır.

Yukarıdaki sürelere uyulmadığı takdirde idari itiraz başvurusu yapılamayacaktır ve bu hak kaybedilmiş olacaktır. Bunun tek istisnası bu zamanaşımı sürelerinin kaçırılmasının gerekçelerinin mahkemeye bildirilmesi ve bu sürelerin uzatılmış sayılmasını isteyen başvuru yapmaktır. Ancak böyle bir zamanaşımı süresinin uzatımı talebinde bulunabilmek için inandırıcı ve genel olarak başvuru sahibinin elinde olmayan sebepler ile bu başvurunun zamanaşımı süreleri içerisinde yapılamamış olduğunun inandırıcı şekilde ortaya konulabilmesi gerekmektedir. Bu tür zamanaşımı sürelerinin uzatılmış sayılmasını sağlamak amaçlı yapılan başvuruların başarı şansının oldukça düşük olduğu ve sadece istisnai hallerde bu uzatmaların karara bağlandığını tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz. Bu da zamanaşımı sürelerinin ne derecede önemli olduğunu gösteren diğer bir unsur olarak dikkate alınmalıdır.

Yukarıda verilen zamanaşımı süreleri incelendiğinde bu sürelerin çok kısa olduğu görülecektir. Bu kısa süreler içerisinde itiraz edip etmeyeceğinize bir an önce karar verip şayet itiraz edeceksiniz zaman kaybetmeden itiraz dosyanızın sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak üzere firmamız ile irtibata geçmenizi tavsiye etmekteyiz. Son olarak, genel anlamda İngiltere’ye gitmek üzere yapılacak olan vize başvurusu retlerine karşı yapılan itirazların neler olduğu ve bunların hangi oranlarda başarılı sonuçlandığı ile ilgili bilgilere ulaşmak isteyenlere web sitemizin ilgili bölümlerini inceleyebilirler.

İngiltere vizesi başvuruları ve sonrasında yapılacak olan uzatma başvuruları gibi başvurular oldukça dikkatli hazırlanması gereken başvurulardır. Bu nedenle yapılacak başvuruların bir uzman danışmanlığında yapılması hem başvurunun olumlu sonuçlanması hem de herhangi bir sebeple karşılaşılabilecek vizenin reddi durumuna itiraz ederek sonucun olumluyla değiştirilebilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Firmamızla irtibata geçmeniz halinde İngiltere ve Türkiye’de bulunan ofislerimizdeki uzman danışmanlarımız gerek Türkiye’den yapacağınız ilk başvurunuzda gerekse de İngiltere’den yapacağınız uzatma başvurularınızda size yardımcı olacaktır. İngiltere vizesi retlerine karşı yapılabilecek itirazlar ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve dosyanızı İngiltere Göçmenlik Hukuku konusunda uzman danışmanlarımızla birlikte hazırlamak için İngiltere Vizesi firmamızla iletişime geçebilirsiniz.  

"İngiltere Vizesi İdari İtirazlar" sayfası 10919 defa okundu