İngiltere Vizesi Süresi Bittiği Halde Birleşik Krallık’tan Yapılacak Diğer Vize Başvuruları İçin Önemli Gelişme

Güncelleme Tarihi: 2019-04-26 16:06:10

İngiltere vizesi süresini aşanlar, Birleşik Krallık’tan yeni bir İngiltere vizesi başvurusu yapmak istiyorlarsa artık çok daha dikkatli olmak zorundalar.

İngiltere Vizesi Süresi Bittiği Halde Birleşik Krallık’tan Yapılacak Diğer Vize Başvuruları İçin Önemli Gelişme

Birleşik Krallık’ta İngiltere vizesi süresi bittiği halde kalmaya devam eden kişiler,aslında yasal olmadan ikamet etmeye devam etmelerine karşın vize sürelerinin bitiminden sonraki 28 gün içerisinde başka bir İngiltere vizesi başvurusu yapabiliyorlardı. Böyle bir başvuru vize bitiş tarihi geçirilmesine rağmen vize bitiş tarihini takip eden ilk 28 gün içerisinde yapılırsa, sanki başvuru sahibi normal vize süresi içinde başvuru yapmış gibi değerlendiriliyordu. Ancak Home Office-İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın duyurusuna göre bu konuda bazı hususlar değiştirildi.

24 Kasım 2016 tarihinde yapılan değişikliğe göre vize süresini aşanlar başka bir İngiltere vizesine yine Birleşik Krallık’tan başvuru yapabilecek, ancak eğer başvuru sahibinin çok özel bir durumu yani vize süresini aşmasının çok haklı ve geçerli kılacak bir sebebi yok ise, vize başvurusu sadece vize süresini geçirmiş ve yasadışı olması gerekçesiyle ve şahıs normalde başvurduğu vizenin diğer bütün şart/kriterlerini sağlıyor olsa dahi reddedilecektir. Yani bu tip durumdaki başvuruların onaylanması çok nadiren gerçekleşecek. Başvuru sahibinin böyle bir başvuruda belirtebileceği istisnai durumlara örnek olarak; başvuru sahibinin hastanede çok acil bir sağlık tedavisi görmesi, eğitim almak için başvurulan eğitim kurumundan kabul mektubunun temin edilememesi gibi durumlardır.

İlk olarak, İngiltere vizesi süresi bittiği halde Birleşik Krallık’tan yeni bir İngiltere vizesi başvurusu yapacak olanların eğer vize süresini aşma nedenleri yeterince geçerli bir neden ise ve bu kişiler neden zamanında başvuru yapmadıklarını haklı bir gerekçe oluşturacak şekilde açıklayabilirler ve bu açıklamaları belgelerle ispatlayabilirler ise; bu durum göz ardı edilerek sanki vize başvurusu başvuru sahibi henüz vize tarihini geçirmemiş gibi değerlendirilebilecektir ancak bu başvurunun da vize süresinin bittiği tarihten itibaren en fazla 14 gün içerisinde yapılmış olması zorunludur.

İkinci olarak ,başvuru sahibinin, önceki başvurusunu zamanında yani vize süresi bitmeden önce yaptığı ya da bir önceki paragrafta belirtilen istisnai sebeplere sahip olup başvurusu reddedildiği ve yeni başvurusunu,

  • Önceki başvurusunun reddinden,
  • 1971 Göçmenlik Yasasının 3C bölümüne istinaden uzatılmış herhangi bir vize süresinin dolmasından,
  • İdari itiraz ya da temyiz(kabul edilebilir durumlarda) başvurusu yapabilmek için verilen sürenin dolmasından,
  • Herhangi bir idari itiraz ya da temyizin sonuçlanmasından, dosyanın gerçekleşmesinden ya da düşmesinden sonra 14 gün içinde yaptığı durumlarda, vize süresi aşımı göz ardı edilecektir.

Başvuru sahipleri, İngiltere vizesi, İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ve İngiltere Vizesi Retlerine İtiraz başvurularında uzmanlaşmış CSS Legal ile irtibata geçerek İngiltere vize ve göçmenlik hukuku uzmanlarımızla başvurularını yapabilir ve her konuda detaylı bilgi alabilirler. Londra, Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep ofisleri bulunan CSS & Co Legal Services ile İngiltere Vizesi Danışmanlık Hattı vasıtasıyla iletişime geçilebilir.

"İngiltere Vizesi Süresi Bittiği Halde Birleşik Krallık’tan Yapılacak Diğer Vize Başvuruları İçin Önemli Gelişme " sayfası 3620 defa okundu