Avrupa Sosyal Şartı 2014 Raporu Yayınlandı

Güncelleme Tarihi: 2019-04-27 07:09:01

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Avrupa Sosyal Şartı 2014 raporunu yayınladı. Ankara Antlaşması kapsamındaki İngiltere Vizesi başvurularının arttığı 2014 yılında Türkiye'nin çalışma hakları ile ilgili şartları ihlal etmiş olması dikkat çekiyor.

Ankara Antlaşması İngiltere Vizesi Avrupa Sosyal Haklar

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Türkiye'nin Avrupa Sosyal Şartı'nın çalışma koşulları ile alakalı maddelerini ihlal ettiğine karar verdi. Komitenin yayınladığı raporda 41 Avrupa Konseyi üyesi ülkenin, 31 şarttaki toplam 252 taahhütü yerine getirmediği belirtildi.

Avrupa Sosyal Şartı, hak ve özgürlükleri belirleyen ve Avrupa Sosyal Şartı'na taraf ülkelerin hak ve özgürlüklere uymalarını güvence altına alan bir denetim mekanızmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, İngiltere'de kendi işini kurarak serbest meslek sahibi olarak çalışmak üzere Ankara Antlaşması kapsamında yapılan İngiltere Vizesi başvurularında artışın yaşandığı 2014 yılına dair yayınlanan raporda Türkiye'nin çalışma koşullarını ihlal etmiş olması dikkat çekiyor. 

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ile İngiltere'de kendi işinin sahibi olmak hakkında bilgi almak için İngiltere Vizesi Başvuru Hattı'nı kullanarak uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

 

Türkiye'nin ihlal ettiği açıklanan Avrupa Sosyal Şartı Maddeleri şöyle;

1. Adil Çalışma Koşulları

Avrupa Sosyal Şartı'nın 2. maddesinin 1. fıkrası "Verimlilik artışı ve ilgili diğer etkenler izin verdiği ölçüde, haftalık çalışma süresinin aşamalı olarak azaltılmasını öngören makul günlük ve haftalık çalışma saatleri sağlama" ve 6. fıkrası "Çalışanların, derhal ve en geç çalışmaya başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde, sözleşmenin ya da iş ilişkisinin asli unsurları hakkında yazılı olarak bilgilendirilmelerini sağlama"

2. Adil Ücret Hakkı

Avrupa Sosyal Şartı'nın 4. maddesinin 2. fıkrası "Özel durumlara ilişkin istisnalar dışında, çalışanların fazla mesai karşılığında zamlı ücret alma hakkına sahip olduklarını tanıma" ve 4. fıkrası "Tüm çalışanların, işlerine son verilmeden önce makul bir bildirim süresi verilmesi hakkını tanıma" ve 5. fıkrası "Ücretlerden ancak, ulusal yasalar veya yönetmeliklerle belirlenmiş ya da toplu sözleşmeler veya hakem kararıyla saptanmış koşullar ve ölçüler içinde kesinti yapılmasına izin vermeyi tahhüt etme"

3. Çalışma Ortamının İyileştirilmesine Katkı ve Onurlu Çalışma Hakkı

Avrupa Sosyal Şartı'nın 22. maddesi ile 26. maddesinin 1. fıkrası "Çalışanların işyerinde ya da işle bağlantılı cinsel taciz konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bunun engellenmesini desteklemeyi ve çalışanları bu tür davranışlardan korumaya yönelik tüm uygun önlemleri alma" ve 2. fıkrası "Çalışanların birey olarak işyerinde ya da işle bağlantılı olarak maruz kaldıkları kınanılacak ya da açıkça olumsuz ya da suç oluşturan, yinelenen eylemler konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bunların engellenmesini desteklemeyi çalışanları bu tür davranışlardan korumaya yönelik tüm uygun önlemleri almayı tahhüt etme."

"Avrupa Sosyal Şartı 2014 Raporu Yayınlandı" sayfası 2836 defa okundu