Yatırımcılar için İngiltere Vizesi

Güncelleme Tarihi: 2022-04-26 12:30:25

İngiltere'de yatırım yapmak isteyen kişiler İngiltere'ye gelmek üzere yapacakları İngiltere vizesi başvurusunda puan bazlı sistemden 75 puanı toplayabiliyorlarsa 3 yıl süreli Yatırımcılar için İngiltere Çalışma Vizesi alabilmektedirler.

İngiltere’ye yatırım yapmak amacıyla gidip ilerleyen süreçte İngiltere’ye yerleşmek isteyen yatırımcılar ile ilgili İngiltere vizesi kategorisi bu bölümde açıklanmaktadır. Yatırımcılar için İngiltere Vizesi ile yatırım yapmak isteyen kişilerin asıl amacı İngiltere’ye yerleşmek ve İngiltere’ye yerleşmek suretiyle İngiltere içerisinde yatırımlarda bulunmaktır. Eğer İngiltere vizesi başvurusu yapmaktaki asıl amaç İngiltere’ye yerleşmek olmayıp sadece yatırım yapmak amaçlı ise İngiltere İş Ziyareti Vizesi veya gidiş amacına göre belirlenecek olan bir İngiltere vizesine başvuru yapılmalıdır. Bu sebeple, burada açıklandığı çerçevede İngiltere'ye gidiş amacınızı belirlemeniz öncelikli yapmanız gereken şey olacaktır. Şayet amacınıza yönelik olan İngiltere vizesi türünün hangisi olduğu konusunda sorun yaşarsanız firmamız uzmanları ile iletişime geçerek başvuru yapacağınız vizeyi öğrenebilir ve vize başvurunuzun her aşamasında profesyonel destek alabilirsiniz.

Yatırımcı olarak İngiltere’ye gelmek üzere İngiltere vizesi başvurusu yapmak isteyenler aşağıdaki şemada gösterildiği şekliyle 75 puanı karşılayacak şartlara sahipse 3 yıl süreli vize alabilecektir. Bu kişi aynı zamanda eş ve çocukları için de vize başvurusu yapabilecek ve eş ve çocuklarının da İngiltere’ye kendisi ile beraber gelmesini sağlayabileceği gibi kendisi İngiltere’ye gidip gerekli yatırımları yaptıktan sonraki herhangi bir aşamada da eş ve çocukları için İngiltere vizesi başvurusu yapılmasını sağlayabilecektir.

Yatırımcılar için İngiltere Vizesi kapsamında yapılan başvuru ile ilk olarak alınan 3 yıllık İngiltere vizesinin bitmesinin hemen öncesinde İngiltere içerisinden başvuru yapmak suretiyle bu vize süresi 2 yıl daha uzatılabilmektedir. Yatırımcılar için İngiltere Vizesi ile toplamda 5 yıl İngiltere içerisinde ikamet edildikten sonra İngiltere sürekli oturum izni için başvuru yapma hakkı doğmaktadır. İngiltere sürekli oturum izni alınırsa, bu izni aldıkta bir yıl sonra İngiltere vatandaşlığına başvuru yapılması mümkün hale gelebilecektir. Burada sıralanan vize süresinin uzatılması, İngiltere sürekli oturum izni ve İngiltere vatandaşlığı başvuruları ile ilgili firmamız Londra ofisindeki uzmanlarımız ile görüşebilir konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir ve bu başvurularınızın firmamız uzmanları denetim ve gözetiminde yapılmasını sağlayabilirsiniz. Şunu da hatırlatmak isteriz ki; yukarıda sıralanan vize uzatma sürekli oturum izni ve İngiltere vatandaşlığı ile ilgili haklarla yapılacak olan başvurular, yatırımcı olarak İngiltere’ye gelen kişinin eş ve çocukları için de öngörülen şartlar taşındığı sürece geçerli olacak ve bu kişiler de bu haklardan faydalanabilecektir.

Yatırımcı olarak İngiltere vizesi başvurusunu Türkiye’den yapmak yerine başka bir İngiltere vizesi türü ile ve başka bir amaçla İngiltere’ye giden ve hâlihazırda İngiltere’de yasal olarak kalmakta bulunan kişiler için de Yatırımcılar için İngiltere Vizesi kategorisine geçmek mümkün olabilecektir. Örneğin; İngiltere çalışma izni veya İngiltere öğrenci vizesi gibi bir vize türü ile İngiltere’ye geçici ve yatırım amaçlı olmayan bir amaç için gelindikten sonra İngiltere içerisinde Yatırımcılar için İngiltere Vizesi kategorisine geçiş mümkün olabilecektir. Ancak İngiltere içerisinden hangi İngiltere vizesi türlerinden, Yatırımcılar için İngiltere Vizesi kategorisine geçiş yapılabileceği İngiltere göçmenlik kanunlarınca sınırlanmış olup her tür İngiltere vizesi için bu geçiş hakkı söz konusu değildir. Hangi vize türlerinden Yatırımcılar için İngiltere Vizesi kategorisine geçiş mümkün olduğuyla ilgili yine Londra ofisimizdeki uzmanlarımızla irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.

Bu açıklamaların sonrasında, şahıs aşağıdaki şemada gösterilen şartları karşılayarak İngiltere vizesi almayı başarırsa, İngiltere’ye geldikten sonra yapması ve yapmaması gereken birkaç önemli hususa burada kısaca değinmek isteriz. Bunlardan ilki, polis kaydı yaptırmaktır. Buradaki şekliyle Yatırımcılar için İngiltere Vizesi alan kişi İngiltere’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde polis kaydı yaptırmalıdır. Diğer bir husus ise yine yatırımcı olarak İngiltere vizesi alarak İngiltere’ye giden kişinin ve eğer varsa aile bireylerinin hiçbir şekilde devlet sosyal yardımlarına başvurmaması ve bunlardan faydalanmamasıdır.

Yatırımcılar için İngiltere Vizesi ile stajyer doktor olarak İngiltere’de çalışamayacağınız hususuna da dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu vize ile stajyer doktor olarak İngiltere’ye gidip çalışmak yasaklanmıştır.

Yatırımcılar için İngiltere Vizesi ile İngiltere’de yatırım yapmak isteyen kişilerin dikkat etmeleri gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Öncelikle aşağıdaki şemada gösterildiği miktarda yapılacağı söylenen yatırım, vizeyi alan kişinin İngiltere’ye giriş yapmasından itibaren 3 ay içerisinde yapılmaz ise alınan bu İngiltere vizesi iptal edilebilecektir. Ayrıca, yapılacak olan yatırımın nasıl bir yatırım olması gerektiğine dair de bazı sınırlamalar mevcuttur. Örneğin yapılacak olan yatırımın en az £750.000.00'luk miktarı İngiltere hazine bonolarına veya İngiltere’de kayıtlı bulunan bir şirketin hisselerine yatırılmak zorundadır. Ancak eğer bu yatırım eğer bir şirket hisseleri için yapılıyorsa bu şirketin gayrimenkul yatırım şirketi dışında bir şirket olması gerekmektedir. Dolayısıyla gayrimenkul yatırımlarını ticari amaç edinen bir şirkete yapılacak bir yatırım bu şekilde yatırımcı olarak İngiltere vizesi alınmasına gerekçe olamayacaktır. Burada belirtilen minimum miktarın dışındaki yatırımlarınız için ise bir sınırlama söz konusu değildir. Dolayısıyla, £750.000.00 üzerindeki ve dışındaki yatırımlarınız için gayrimenkul yatırım şirketleri de dâhil herhangi bir alanda yatırım yapmanız mümkün olabilecektir.

Burada çok önemli bir noktayı daha belirtmek isteriz. Puanlama sistemine dâhil olan diğer kategorilerdeki şartların aksine, yatırımcı olarak İngiltere vizesi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerde herhangi bir dil yeterliliği veya maddi yeterlilik şartı aranmamaktadır. Dolayısıyla, aşağıdaki şemada gösterildiği şekliyle 75 puanı alıyorsanız ve bu puan için geçerli şartların yanında yukarıdaki hususlar içerisinde belirtilen şartları sağlıyorsanız, İngilizce ve maddi yeterlilik şartı aranmayacaktır. Yani tek kelime İngilizce bilmeseniz bile bu durum sizin bu İngiltere vizesine başvuru yapmanıza engel olmayacaktır. Dil şartı sadece 5 yıllık süre sonunda şayet İngiltere’de sürekli oturum için başvurulursa bu aşamada aranacaktır. Şartlar

Yatırımcı olarak ve yukarıda açıklandığı şekliyle İngiltere vizesi başvurusu yapmak için aşağıdaki şemada gösterildiği şekliyle 75 puanı sağlamanız gerekmektedir;

  1. İngiltere vizesi başvuru sahibi yatırımcı kişi kendisine ait ve kendi kontrolü altında finansal bir kuruluşta bulunan ve İngiltere’ye transfer edilebilecek durumda bulunan en az £1.000.000.00’a sahip ise

veya

  1. İngiltere vizesi başvurusu sahibi yatırımcı kişi sorumluluk ve borçlar çıkartıldıktan sonra en az £2.000.000.00 değerinde olan mülklere sahip ve İngiltere’deki Financial Services Authority tarafından kayıt altına alınmış ve denetlenmekte bulunan bir finansal kuruluş (banka, finans kurumu vs.) tarafından kendisine verilen ve en az £1.000.000.00'un üzerindeki bir  miktarı içerecek şekilde sağlanan bir kredi ile kendisine verilen parayı denetlenmekte olan bir finansal kuruluş hesabında ve kendi kontrolünde tutmakta ve bu hesaptaki parayı İngiltere’de kullanabilmesinin önünde hiç bir engel bulunmamakta ise:  75 Puan şartını sağlayabilmektedir.

Yukarıdaki şemada gösterilen her iki durumdan birisi sağlanabiliyorsa yatırımcı olarak İngiltere vizesi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak şemada gösterilen şartların yanında yatırımcı olarak İngiltere vizesi başvurusu yapabilmek için yukarıda belirtilen hususlarında dikkate alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki şemada gösterilen para miktarları, İngiltere vizesi başvurusu yapmayı düşünen kişiye ait olabileceği gibi bu kişinin evli eşi, eşcinsel eşi, evli olmayan eşine ( partneri )  de ait olabilecektir. Ancak eğer böyleyse, bu paranın İngiltere vizesi başvuru sahibinin kontrolü altında olduğu belgeler ile ispat edilmelidir. İngiltere vizesi başvurusunu yatırımcı olarak ve eş veya partnerine ait olan parayı yatırıma dönüştürmek amacıyla İngiltere’ye gelmek isteyen kişinin bu parayı hiç bir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın kullanabileceğini belgeleyebiliyor olması şartı aranacaktır.

Yatırımcılar için İngiltere Vizesi başvuruları oldukça dikkatli hazırlanması gereken başvurulardır. Bu nedenle yapılacak başvuruların bir uzman danışmanlığında yapılması hem başvurunun olumlu sonuçlanması hem de herhangi bir sebeple karşılaşılabilecek vizenin reddi durumuna itiraz ederek sonucun olumluyla değiştirilebilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Firmamızla irtibata geçmeniz halinde İngiltere ve Türkiye’de bulunan ofislerimizdeki uzman danışmanlarımız gerek Türkiye’den yapacağınız başvurunuzda gerekse de İngiltere’den yapacağınız başvurularınızda size yardımcı olacaktır. Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve dosyanızı İngiltere Göçmenlik Hukuku konusunda uzman danışmanlarımızla birlikte hazırlamak için İngiltere Vizesi vasıtasıyla firmamızla iletişime geçebilirsiniz.  

"Yatırımcılar için İngiltere Vizesi" sayfası 11959 defa okundu