İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesi (KALDIRILDI!)

Güncelleme Tarihi: 2022-04-26 12:47:09

23 Aralık 2010 tarihi itibari ile Tier-1 İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesi başvuruları durdurulmuştur.

2010 yılında kaldırılan Tier-1 İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesiyerine şartlarını sağlamanın çok daha zor olduğu Tier-1 İngiltere Olağanüstü Yetenekliler için İngiltere Vizesi kategorisi getirilmiştir. Tier-1 İngiltere Olağanüstü Yetenekliler için İngiltere Vizesi, fen bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik, sanat ve dijital teknoloji alanlarında olağanüstü yeteneği olup Birleşik Krallık’ta çalışmak isteyenlerin başvuru yapabileceği bir İngiltere vizesi türüdür. Bu İngiltere vizesi türü hakkında daha detaylı bilgi için danışmanlarımızla irtibata geçerek bilgi alabilir ve şartları sağlıyorsanız vize başvurusu yapabilirsiniz.

Bu bölümde, puanlama sistemine geçildikten sonra belirli standartları taşıyan kişilerin İngiltere’ye çalışabilmek için gelmek istemeleri halinde uygulanacak olan kurallar açıklanmaktadır. Genel bir benzetme yapılacak olursa, genel olarak bu bölümdeki açıklama ve nitelikler puanlama sistemine geçiş öncesi geçerli olan yüksek nitelikli göçmen programına (highly skilled migrant programme-HSMP) benzemektedir. Amaç belirli nitelikteki insanların İngiltere’ye gelmesini sağlamak, diğer bir deyişle ülkeye faydası olabilecek nitelikte görülen kişilerin İngiltere’ye gelerek çalışıp bu ülkeye yerleşmesini sağlamaktır.

İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesi Puanlama Sistemi

Tier-1 (genel) göçmenler için öngörülen şartlar dâhilinde İngiltere’ye gitmek ve bu ülkede çalışmak suretiyle İngiltere’ye yerleşmek isteyen kişiler için öngörülen puanlama sistemi içerisinde her başvuru sahibi aranan nitelikler çerçevesinde toplamda 75 puan almak zorundadır. Eğer 75 puan tamamlandıysa, İngilizce dil bilme ile ilgili yeterlilik koşulları da taşınıyorsa ve buna ek olarak puanlama sisteminde öngörülen ve bu İngiltere vizesi başvurusunda bulunabilmek için banka hesabınızda bulunması gereken ve İngiltere’ye ilk girişinizdeki masraflarınıza yetecek miktar olan para miktarının varlığını belgelemeniz halinde puanlama sistemi çerçevesinde İngiltere’ye gidebilirsiniz. Bu sayede serbestçe çalışabilir ve şayet şartlarını sağlayabilirseniz 5 yıllık süreden sonra İngiltere’de sürekli oturum hakkını alabilmek için başvuruda bulunabilirsiniz.

Yukarıda bahsedilen 75 puanı sağlıyor olsanız bile eğer İngilizce dil yeterlilik şartını sağlayamıyorsanız ve/veya İngiltere vizesi aldıktan sonra İngiltere’ye ilk girişinizden hemen sonraki masraflarınızı karşılayabileceğinizin ispatı olarak net şekilde öngörülmüş olan para miktarının banka hesabınızda bulunduğunu belgeleyemezseniz, 75 puanı tutturmanıza rağmen Tier-1 İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesialamazsınız.

75 puanın nasıl sağlanabileceği ile ilgili olarak aşağıda verilen şemalardaki bilgileri inceleyebilir ve bu bilgiler ışığında sizin özel durumunuz ile ilgili değerlendirmeyi yapabilir ve eğer bu puanları alabileceğinize inanıyorsanız firmamız ofisleri ile iletişim kurarak danışmanlarımızdan şartları sağlayıp sağlamadığınıza dair bilgi alabilirsiniz. Firmamız uzmanlarının belge ve bilgileriniz üzerinde yapacağı ilk inceleme sonrası konu ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirileceksiniz.

Aşağıda açıklandığı şekilde 75 puanı bulabiliyorsanız ve dil şartı ile para şartını da sağlıyorsanız, Tier-1 İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesi başvurusunda bulunmak suretiyle İngiltere’ye gidebilirsiniz. Böyle bir başvuru yapmanız halinde verilecek olan İngiltere vizesi 3 yıl süreli olacaktır. Bu 3 yıllık süre sonunda İngiltere içerisinde Home Office (İngiltere İçişleri Bakanlığı)’e başvurmak suretiyle bu İngiltere vizesi 2 yıllık ek süre için uzatılabilir. Toplamda 5 yıl İngiltere’de kaldıktan sonrada sürekli oturum için başvuru yapılabilecektir. Sürekli oturum alınabilirse ve bu alındıktan sonra bir tam yılın dolması üzerine İngiliz vatandaşlığına da başvuru yapabilirsiniz.

Tier-1 İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesibaşvurusunda bulunan kişiler eş ve çocuklarının da kendileriyle beraber İngiltere’ye gitmesini sağlayacak şekilde İngiltere vizesi başvurusu yapabilirler. Alternatif olarak asıl başvuru sahibi Tier-1 İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesi ile İngiltere’ye geldikten sonra eş ve çocukları için ikinci bir İngiltere vizesi başvurusu da yapabilecektir.

Tier-1 İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesi ile İngiltere’ye gelenler serbestçe çalışabilir, iş kurabilir, serbest meslek sahibi olarak çalışabilir veya herhangi bir işletme devralarak yatırım vs. yapabilir ve bu şekilde çalışabilirler. Vize sahibi, bunlardan tek birini yapılabileceği gibi bir yerde çalışmak ve kendisine ait bir işi serbest meslek sahibi olarak yapmak gibi iki seçeneği birlikte de yapabilir.

Diğer İngiltere vizesi türlerinde açıklandığı gibi Tier-1 İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesi ile İngiltere’ye gelen kişiler ve aile üyeleri devlet sağlık kurumlarından ücretsiz faydalanabileceklerdir. Ayrıca çocukları da devlet okullarında ücretsiz eğitim hakkına sahip olacaktır. Bunlara ek olarak bu İngiltere vizesi ile İngiltere’de bulunan kişinin eşi olarak gelen kişi de aynı çalışma haklarına sahip olacaktır. Yukarıda belirtilen hakların yanında bazı sınırlamalar da söz konusudur. Bu şekilde İngiltere vizesi alarak İngiltere’ye gidecek olan kişi kesinlikle devlet sosyal yardımlarına başvuramayacaktır. Ayrıca, bu İngiltere vizesi ile İngiltere’ye gidecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İngiltere’ye girişlerinin ilk 7 günü içerisinde polis kaydı yaptırmak zorundadırlar. Bu konu ile İlgili detaylar ve polis kaydının nasıl yaptırılacağı ile ilgili yönergeler Tier-1 İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesi başvurunuzun yapılması aşamasında firmamız uzmanlarınca sizlere bildirilecektir.

Bu İngiltere vizesi ile İngiltere’ye gidecek olan kişiler stajyer doktorluk yapamazlar. Bu konu ile ilgili özel düzenlemeler söz konusu olup konu ile ilgili bilgi firmamız uzmanlarınca verilebilecektir.

Burada şunu da hatırlatmak isteriz; Tier-1 İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesi’nebaşvuru yapmak isteyen kişiler hâlihazırda İngiltere’de bir başka vize türü ile bulunuyorlarsa, bu kişiler için öngörülen şartlar çerçevesinde bu başvurunun yapılması mümkün olabilecektir ve bu konu ile İlgili firmamızın Londra ofisindeki uzmanları ile görüşebilirsiniz.

İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesi Kriterler

75 puan aşağıda gösterilen şemalar içerisindeki kriterler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Eğitim seviyesi ile ilgili aşağıdaki puanlardan birisi ve en yüksek olanı

 • Lisans Diploması: 30 Puan
 • Mastır Diploması: 35 Puan
 • Doktora Diploması: 50 puan

Burada belirtilen diplomalar İngiltere için geçerli olan seviyede olmalıdır. Bu anlamda diplomanızın yukarıdaki şemalarda yer alan anlamda ve İngiltere için geçerli olabilecek bir diploma olup olmadığını UK NARIC’ten öğrenebilirsiniz. Bütün diplomaların İngiltere’de denkliği olup olmadığı ile ilgili bilgilere buradan ulaşılabilir ve elinizdeki diplomanın İngiltere içerisinde hangi seviyede sayıldığını kontrol edebilirsiniz. Bu vizeye yapacağınız başvuruyu firmamız aracılığıyla yaptığınız takdirde İngiltere vizesi başvurunuz sırasında firmamız uzmanlarınca gerekli inceleme yapılacak ve sizlere bilgi aktarılacaktır.

Bu belge ve diplomaların yapılacak İngiltere vizesi başvurusu sırasında İngiltere Konsolosluğu tarafından incelenmek üzere ibrazı gerekecektir. Geçmişteki gelir ve kazançlarınız ile ilgili aşağıdakilerden sizin için geçerli olan gelir seviyesi için öngörülmüş puan;

 • £ 16.000- £17.999: 5 Puan
 • £ 18.000- £19.999: 10 Puan
 • £ 20.000- £22.999: 15 Puan
 • £ 23.000- £25.999: 20 Puan
 • £ 26.000- £28.999: 25 Puan
 • £ 29.000- £31.999: 30 Puan
 • £ 32.000- £34.999: 35 Puan
 • £ 35.000- £39.999: 40 Puan
 • £ 40.000 ve daha yüksek ise: 45 Puan

Yukarıda belirtilen gelir miktarları yıllık toplam geliri ifade etmektedir. Yıllık gelirlerinizin toplamı yukarıdaki aralıklardan hangisi içerisinde yer alıyorsa sizin o kadar puan almanız mümkün olacaktır.

Burada bahsedilen yıllık gelir son 15 ay içerisinde yer alacak şekilde herhangi bir aralıksız 12 aylık süreç olabilir. Bu 12 aylık sürenin nereden başlayacağını İngiltere vizesi başvuru sahibi bu başvurunun yapılması tarihinden 15 aydan daha önceki süreye gitmemek kaydıyla yapabilecektir. 12 aylık süre bu 15 aylık zaman dilimi içerisindeki herhangi bir dönem olabilecektir. Ancak 12 ayın birbirini takip eden 12 aydan oluşması ve aralıksız olması şarttır.

Son 12 ay içerisinde full time öğrencilik söz konusu olduysa, bu takdirde bu 15 aylık süre öğrenciliğin başlama tarihinden hemen önceki tarihten geriye giden 15 ay olacak ve dolayısıyla öğrenciliğin başlamasından hemen önceki 15 ay içerisindeki 12 ay boyunca elde edilen gelir miktarı ne ise ona göre puanınız belirlenecektir. Benzeri bir düzenleme hamilelik izni ile son 12 ay içerisinde çalışmamış bulunan kişiler için de geçerlidir. Bu kişiler için de hamilelik izninin başlamasından önceki 15 aylık dönem içerisindeki herhangi bir 12 ay aralıksız bir süre içerisindeki gelirler toplamı dikkate alınarak yukarıdaki şemada öngörüldüğü şekilde puanlama yapılacaktır.

Buradaki puanlama amacıyla hesaplanan toplam gelir şu gelir türlerini içermektedir;

 • Maaş ( full time ve/veya part time işten kazanılan), bonus ve ikramiyeler,
 • Serbest meslek sahibi olarak kazanılan gelirler veya herhangi bir iş ve/veya işletmeden kazanılan gelirler ve kar,
 • Hamilelik ödemesi,
 • Lojman, okul masrafları veya yemek ve yol masrafları için yapılan ödemeler gibi yapılmakta olan iş dolayısıyla elde edilen dolaylı gelir ve kazançlar,
 • Yapılmış olan yatırımlardan elde edilen ve hisse senetleri karşılığı yapılan kar ödemeleri ( eğer bu şirket içerisinde başvuru sahibi çalışmakta ise),
 • Eğer İngiltere vizesi başvurusu yapacak olan kişinin işinin bir parçası ise kira gelirleri.

Yukarıda sıralanan gelirlerin tamamında brüt gelir esas alınacaktır. Yani net gelir hesaplanmadan kişinin yıllık vergi ödemeleri öncesi brüt geliri ne ise bu miktarlara göre geçerli olacak şekilde yukarıdaki şemada gösterilen gelir miktarlarına denk puanlardan faydalanılabilecektir.

Dikkate alınamayacak gelir türleri şunlardır; eğer Tier-1 İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesibaşvurusu yapmak isteyen kişi aynı şirket bünyesinde çalışmıyor ise, çalışmadığı halde hisse sentlerine sahip olduğu şirketten elde edilen hisse senedi karşılığı ile ilgili gelirler, kira gelirleri, birikimlerinizin üzerindeki faizler, miras dolayısıyla elde dilen gelir ve kazançlar, emeklilik maaşı, işten çıkarma tazminatı, öğrenim sponsorluğundan elde edilen gelirler ( burs ödemeleri vs.), devlet sosyal yardımlarından elde edilen gelirler, şans ödülleri ve/veya yarışma ödülleri ile ilgili gelir ve kazançlar.

Burada şunu da hatırlatmak isteriz; şayet yukarıda belirtilen gelirler eğer İngiltere’de kazanıldıysa bu gelirlerin kazanılması sırasında bu kişinin İngiltere göçmenlik kanunlarına aykırılık teşkil eder şekilde çalışmıyor ve bu ülkede kalmıyor olması gerekmektedir.

Geliriniz miktarı ne ise bunun İngiliz sterlinine çevrilmesi ve yukarıdaki şemaya uyarlanması gerekmektedir. Ancak, döviz kurları başvurunun yapıldığı tarihteki kur olarak değil yukarıda açıklanmakta olan 12 aylık sürenin son günündeki kur olarak değerlendirilecek ve bu gün için geçerli olan ve www.oanda.com da yer alan döviz kuru esas alınarak Türk lirası olarak elde edilen gelirlerinizin İngiliz sterlinine çevrilmesi gerekecektir. Ayrıca bu çevirme yapıldıktan sonra, yani Türk lirası olarak kazancınızın yukarıda belirtilen 12 aylık sürenin son günündeki kur üzerinden kaç sterlin olduğunu hesapladıktan sonra bu miktarı 3,2 ile çarpmanız gerekmektedir. Bu şekilde elde edilen rakam ne ise bu yukarıdaki şemaya göre size geliriniz ile ilgili puanı belirleyecektir.

Bu konu ile ilgili açıklığı sağlamak için örnek vermek gerekirse; Tier-1 İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesibaşvurusu yaparak İngiltere’ye gitmek isteyen bir kişinin Türkiye’deki 12 aylık süreç için gelirinin aylık maaş ikramiye ve yukarıda belirtilen diğer ek gelirler toplamı 20.000 Türk lirası olduğunu düşünecek olalım. Bu 20.000 TL 12 aylık sürecin son günündeki kur üzerinden İngiliz sterlinine çevrilmelidir. Bu da ( döviz kurunun adı geçen gün için 2,6 -£ den TL ye- olduğunu düşünelim). 20.000 TL / 2,6 = £ 7.692.30 eder. Bu sizin yıllık sterlin üzerinden gelirinizi belirler. Ancak elde edilen bu miktarın da 3,2 ile çarpılması gerekmektedir. (3,2 ile çarpma şayet bu yıllık gelir Türkiye’de kazanıldıysa geçerli olacaktır, diğer ülkelerde elde edilen gelirler ile ilgili lütfen firmamız ile irtibata geçiniz). £ 7.692.30 *3,2 = £24.615.38 olacaktır. Dolayısıyla bu hesaplama ile Türkiye’deki yıllık geliri son 15 aylık süre içerisindeki herhangi bir 12 aylık aralıksız bütün içerisinde 20.000 TL olan kişinin geliri dolayısıyla elde edeceği puan yukarıdaki şemada gösterildiği gibi 20 puan olacaktır. Ekstra puanlar aşağıdaki hallerde söz konusudur. Bu hallerde, aşağıdaki puanlar yukarıdaki puanlara ek olarak değerlendirilecektir.

 • 1. paragrafta gösterilen diplomalar İngiltere içerisinde elde edildiyse: 5 Puan
 • 2. paragrafta gösterilen £16.000 ve üzeri yıllık gelir İngiltere’de kazanıldıysa: 5 Puan

Yukarıdaki şemalara ek olarak aşağıdaki şemada değişik yaş grupları için ekstra puanlar söz konusudur. Şayet İngiltere vizesi başvurusu yapmayı isteyen kişi aşağıdaki yaş gruplarının içerisinde yer alıyorsa bu şemada ilgili yaş gurubu için öngörülen puanlar da toplamda 75 puanı sağlamasında hesaba alınacaktır.

 • 28 yaş altındaki kişiler: 20 Puan
 • 28 veya 29 yaşında olan kişiler: 10 Puan
 • 30 ya da 31 yaşındaki kişiler: 5 Puan

Tier-1 İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesibaşvuruları oldukça dikkatli hazırlanması ve hassasiyet gösterilmesi gereken başvurulardır. Bu nedenle yapılacak başvuruların bir uzman danışmanlığında yapılması hem başvurunun olumlu sonuçlanması hem de herhangi bir sebeple karşılaşılabilecek olumsuz sonucun olumluyla değiştirilebilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.

Firmamız İngiltere vizesi, Ankara Anlaşması Vizesi, İngiltere Vizesi Retlerine İtiraz başvuruları konularında İngiltere Göçmenlik Düzenlemeleri, Mevzuatı ve Uygulamaları alanında uzmanlaşmış danışmanlarıyla 2006 yılından beri hizmet vermekte olan bir danışmanlık şirketidir. Vize danışmanlarımıza İngiltere Vizesi aracılığıyla ulaşarak tüm sorularınızı sorabilir, vize başvuru işlemlerinize başlayabilirsiniz.

"İngiltere Nitelikli Göçmenlik Vizesi (KALDIRILDI!)" sayfası 13655 defa okundu