Girişimciler için İngiltere Vizesi

Güncelleme Tarihi: 2022-04-26 12:29:21

İngiltere'ye giderek iş kurmak veya devralmak isteyen kişilerin başvurması gereken İngiltere vizesi türü Girişimciler için İngiltere Vizesidir.

Girişimciler için İngiltere Vizesi türü İngiltere’ye giderek iş kurmak veya devralmak isteyen kişilerin başvurması gereken İngiltere vizesi türüdür. İngiltere’ye gitme amacı iş kurmak, devralmak veya serbest meslek sahibi olarak çalışma dışında bir amaç ise web sitemizin diğer bölümlerinde yer alan açıklamaların incelenmesini tavsiye ederiz. Ayrıca, eğer İngiltere’ye gidiş amacı kısa süreli bir iş ziyareti ise (toplantı, sözleşme yapma, pazarlık veya satın alma işlemlerini görüşmelerini yapma vs.) İngiltere İş Ziyareti Vizesi bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde bir İngiltere vizesi başvurusu yapılmalıdır. Burada açıklandığı şekliyle Girişimciler için İngiltere Vizesi başvurusu yapacak kişiler, İngiltere’ye giderek bu ülkede iş kurmak veya devralmak suretiyle bu ülkede çalışmak isteyen ve yaşamlarına artık bu ülkede devam etmek ve ileriki süreçte İngiltere’ye tamamen yerleşmeyi arzulayan ve hatta İngiltere vatandaşı olmak isteyenler ile ilgili açıklamalardır.

Girişimciler için İngiltere Vizesi ile İngiltere’ye gitmek isteyenler şu üç şeyden birisini yapmak suretiyle İngiltere’ye çalışma amaçlı gidiyor olmalıdır;

  1. Serbest meslek sahibi olarak kendi işini İngiltere’de yapmak isteyenler
  2. Adi ortaklık yapmak üzere İngiltere’de çalışmak isteyenler
  3. İngiltere’de kayıtlı bir şirket açmak veya hâlihazırda var olan bir şirketi devralmak isteyenler

Bu İngiltere vizesi başvurusunda bulunabilmek için başvuru sahibinin aşağıda verilen şemalarda gösterilen puanlardan toplam 75 puanı bulabiliyor olması gerekmektedir. Bu 75 puanın dışında ayrıca, diğer birçok İngiltere çalışma vizesi türlerinde olduğu ve web sitemizin ilgili bölümlerinde açıklandığı gibi, İngilizce dil yeterlilik şartı ve yeterli maddi imkânın var olduğunun da ispatı gerekmektedir. Bu iki şartın ne anlama geldiği aşağıda açıklanmaktadır. Burada sadece şunu belirtmek isteriz ki eğer İngiltere vizesi başvurusu yaparak İngiltere’ye gitmek isteyen bir girişimci, bu iki ek şartın gereğini karşılayamıyorsa, toplamda 75 puanı bulsa bile, bu kişinin yapacağı Girişimciler için İngiltere Vizesi başvurusu reddedilecektir.

Girişimciler için İngiltere Vizesi başvurusu aşağıda gösterilen puanlar sağlanabiliyorsa 3 yıl süreli olacaktır. Bu 3 yıl süreli İngiltere vizesi daha sonra gerekli şartlar sağlandığında 2 yıllık bir ek süre için İngiltere içerisinden yapılacak bir başvuru ile uzatılabilecektir. Bu şekilde uzatılmış olan bir İngiltere vizesi ile toplamda 5 yıl İngiltere’de ikamet etmekte olan kişi İngiltere’de sürekli oturum iznine başvurabilir. Eğer bu başvuru olumlu sonuçlanırsa ve eğer yine kanunlarca öngörülen şartlar karşılanabiliyorsa, sürekli oturum izninin alınmasından bir yıl sonra İngiliz vatandaşlığı için başvuru yapılabilecektir. Bu uzatma işlemleri ve vatandaşlık başvuruları için firmamızın Londra ofislerindeki uzmanları ile daha detaylı bilgi ve profesyonel destek almak amacı ile irtibata geçebilirsiniz. İngiltere vatandaşlığı için tıkla!

Girişimciler için İngiltere Vizesi Polis Kaydı

Aşağıdaki şemada belirtilen hususları taşıyarak yine bu semada gösterilen 75 puanı sağlayan kişilere İngiltere vizesi verilmesi halinde bu kişiler İngiltere’ye gelerek kendi işlerini kurabileceklerdir. Ancak, bu kişiler aldıkları İngiltere vizesi ile İngiltere’ye giriş yaptıktan sonra ilk 7 gün içerisinde polis kaydı yaptırmak zorundadırlar. Bunun nasıl yapılabileceği, prosedürün ne olduğu adres detayları vs. İngiltere vizesi başvuru işlemlerinin firmamızca tamamlanması sonunda firmamız uzmanlarınca sizlere sağlanacaktır. Girişimciler için İngiltere Vizesi ile İngiltere’ye giden kişiler bu ülkede hiçbir şekilde devlet sosyal yardımlarına başvuramayacaklardır.

Bu İngiltere vizesini alan kişiler eş ve çocuklarını da İngiltere’ye kendileri ile beraber getirebileceklerdir. Bunun yanı sıra, Girişimciler için İngiltere Vizesi ile İngiltere’ye giriş yapan kişiler kendileri İngiltere’ye giriş yaptıktan sonra eş ve çocukları için de İngiltere vizesi başvurusu yapılmasını sağlayabilecek olup bu aile üyelerinin kendilerine sonradan katılmasını isteyebileceklerdir. Bu şekilde eş ve çocuklarını İngiltere’ye getiren kişinin eşi otomatik olarak çalışma hakkına sahip olabileceği gibi çocukları da devlet okullarına ücretsiz olarak gidebilecek ve ailece devlet sağlık kurumlarının hizmetlerinden faydalanabileceklerdir. Bu hususlar devlet sosyal yardımı kapsamında değerlendirilmemektedir.

Girişimciler için İngiltere Vizesi başvurusunda bulunmak suretiyle İngiltere’ye gidecek olan şahıslar ile ilgili diğer sınırlama da şudur; bu kişiler sadece kendilerine ait işlerde ve işyerlerinde çalışabilirler ve bunun dışında herhangi bir işte ve yerde çalışamazlar. Başka bir işte çalışmak üzere İngiltere’ye gitmek isteyen kişiler web sitemizin İngiltere çalışma vizesi başlığı altında yer alan ilgili bölümünü inceleyebilir ve yine bu bölümdeki açıklamalar ışığında İngiltere vizesi başvurusu yapabilirler.

Bunun dışında, hâlihazırda zaten İngiltere’de bulunan kişilerden bazılarının da bu vize türüne geçiş yapmalarına izin verilmektedir. Yani, başka bir İngiltere vizesi türü ile İngiltere’de bulunan bir kişi bu vize türüne bazı hallerde geçiş yapabileceklerdir. Hangi vize türlerinden bu vize türüne İngiltere'yi terk etmek zorunda kalmaksızın geçiş yapılabileceği konusunda firmamızın Londra ofislerindeki uzmanları ile irtibata geçebilirsiniz.

Burada bir uyarıda bulunmak istiyoruz; burada açıklandığı şekliyle 75 puanı bulan ve dil ile maddi yeterlilik koşullarını sağlayan ve bu şekilde buradaki İngiltere vizesi başvurusunda bulunan kişinin İngiltere vizesi başvurusunun başarılı olması sonucunda bu şahıs İngiltere’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde yapması gerekenler şunlardır;

  1. İngiltere vergi dairesine (HM Revenue and Customs) serbest meslek sahibi olarak kayıt yaptırmalıdır.
  2. Yeni bir şirket kurduysa bunu Companies House Registration’a kaydettirmelidir.
  3. Kendisi de bu şirketin sorumlu müdürü (Company Director) ise veya zaten var olan bir şirketi devralıp bu devraldığı şirketin sorumlu müdürü ise bunun da kaydını yaptırmalıdır.

Bunları yaptırmadığı takdirde bu kişinin İngiltere vizesi iptal edilebilecektir. Girişimciler için İngiltere Vizesi başvurusunda bulunmak suretiyle İngiltere’ye gitmek isteyenlerin aşağıdaki unsurları karşılamak suretiyle 75 puanı toplamış olması gerekmektedir;

  1. İngiltere vizesi başvuru sahibi £200.000 ve üzerinde sermayeye sahip ise: 25 Puan
  2. Bu para bir veya birden fazla finansal kuruluş bünyesinde tutulmakta ise: 25 puan
  3. Bu para İngiltere’de kullanılabilecek durumda ise: 25 puan

Yukarıdaki şemada belirtilen £200.000 miktarı ve üzerindeki sermaye şartı minimum sermaye miktarını ifade etmekte olup bu sermayenin nakit olması gerekmektedir. Finansal kuruluştan kasıt, sermayenin hesaplarında tutulduğu ve hangi ülkede ise o ülkenin finansal düzenlemelerine tabi olarak kayıt altına alınmış ve denetlenmekte olan banka ve benzeri finansal kuruluşlardır. Bu paranın İngiltere’de kullanılabilecek olmasından kasıt ise, bu paranın hâlihazırda bir İngiliz finansal kuruluş hesabında bulunuyor olması ve dolayısıyla paranın İngiltere’de bulunuyor olmasıdır.

Ayrıca bu paranın hâlihazırda İngiltere dışında bir ülkedeki bir finansal kuruluş hesaplarında bulunması durumunda ise hiçbir kayıt ve şart aranmaksızın her an İngiltere’ye transferinin mümkün olduğunun inandırıcı şekilde belgelenebilmesidir. Yukarıda açıklandığı şekli ile bütün bu unsurlar mevcut ise, başvuru yapacak şahıs 75 puanı tamamlamış olacak ve yukarıda da bahsedildiği üzere dil yeterlilik ve maddi yeterlilik ile ilgili diğer koşullarında sağlanıyor olması durumunda bu şahsın Girişimciler için İngiltere Vizesi almasının önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

Bu sermaye İngiltere’de kurulacak veya devralınacak bir işe yatırılmalıdır. Bunun ne tür bir iş veya işletme olabileceğine dair bir sınırlama tek bir istisna dışında yoktur. Bunun anlamı ise yasal olan her işe bu sermaye ile yatırım yapmak amacı ile İngiltere’ye gelinebileceğidir. Bahsi geçen istisna ise mülkiyete (taşınmaz mal) yapılacak olan yatırımlardır. Yani ev veya arsa vs. almak suretiyle bu sermaye miktarı değerlendirilecekse burada bahsi geçen şartlar tamamlanmamış olacaktır. Bu şekliyle, sadece yukarıda belirtilen bir miktarda para ile İngiltere’ye gelmek suretiyle ve İngiltere’de mülkiyet alarak yatırım yapıp kalmak isteyenler müteşebbis olarak ve burada açıklandığı şekliyle İngiltere’ye gidemeyeceklerdir.

Son olarak şunu da belirtmek isteriz ki şayet burada açıklandığı şekliyle bir başvuru yaptıysanız ve bu başvurunuz reddedildiyse, bu başvurunuzun tekrar incelenmesini sağlamanız mümkün olabilecektir. Doğal olarak buna ancak şartları taşıdığınıza inanmanıza rağmen ve yanlış olarak başvurunuz reddedildiği zaman başvuru yapabilmeniz mümkün olabilecek olup bu konuda firmamız uzmanları ile görüşebilirsiniz.

Girişimciler için İngiltere Vizesi’ne yapılacak olan başvurular oldukça dikkatli hazırlanması gereken başvurulardır. Bu nedenle yapılacak başvuruların bir uzman danışmanlığında yapılması hem başvurunun olumlu sonuçlanması hem de herhangi bir sebeple karşılaşılabilecek vizenin reddi durumuna itiraz ederek sonucun olumluyla değiştirilebilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.

Firmamızla irtibata geçmeniz halinde İngiltere ve Türkiye’de bulunan ofislerimizdeki uzman danışmanlarımız gerek Türkiye’den yapacağınız ilk başvurunuzda gerekse de İngiltere’den yapacağınız uzatma başvurularınızda size yardımcı olacaktır. Bu İngiltere vizesi türleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve dosyanızı İngiltere Göçmenlik Hukuku konusunda uzman danışmanlarımızla birlikte hazırlamak için İngiltere Vizesi vasıtasıyla firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

"Girişimciler için İngiltere Vizesi" sayfası 13040 defa okundu